Wempaimisto – låneexpedition för utflyktsutrustning

Av Wempaimisto kan man låna utrustning åt helsingforsiska unga under 29 års ålder och ungdomsgrupper, ungdomsorganisationer som är aktiva i Helsingfors, stadens sektorer och andra helsingforsiska organisationer. Utrustning lånas endast ut för verksamhet som sker i Finland.

Medlemskort

En privat låntagare måste ha ett medlemskort till ungdomstjänsterna som är i kraft. Kortet kan erhållas avgiftsfritt i samband med lån. 13–28-åringar kan också ladda medlemskortet elektroniskt, för minderåriga krävs vårdnadshavarens godkännande.

Anvisningar för låntagare

Ta med id-kort. Privatpersoner kan enbart låna åt sig själv, t.ex. ett tält, en trangia osv. Grupper kan låna max 2 halvplutonstält, ett niger-tält, ett tio-personers tält eller vandringstält. Annan utrustning kan lånas flera stycken av enligt avtal.

Organisationer och läroanstalter måste ha en fullmakt med ordförandens eller sekreterarens underskrift (rektorns i läroanstalter), deras kontaktuppgifter och en officiell stämpel. Utrustningen är avsedd att användas av organisationer, skolor och ungdomsgrupper som är verksamma i Helsingfors. Man ska också ange utflyktens mål.

Wempaimistos öppettider

måndag kl. 08:30–16:00
onsdag kl. 08:30–16:00

Stängt 8.9.2021

Kontaktuppgifter och förfrågningar:

Knutersvägen 915
00890 Helsingfors
tfn (09) 310 79784
wempaimisto@hel.fi

Bokning

Man kommer alltid överens på förhand om utlåningen per e-post. Man kan boka utrustningen högst två månader innan lånetiden börjar. Lånetiden är högst tre veckor.

Avhämtning

Utrustningen överlåts åt låntagaren vid den överenskomna tidpunkten. Låntagaren ska bevisa sin identitet.

Återlämning

Den lånade utrustningen ska returneras inom den utsatta tiden, rena och torra i sina egna förpackningar. Försening leder till att man förlorar lånerätten för en viss tid.

Olycksfall

Om en olycka sker med den utlånande utrustningen ska man absolut nämna det i samband med återlämningen. Om skadan inte kan anses ha orsakats av nötning, måste låntagaren betala reparations- eller anskaffningskostnaderna. För förlorad utrustning betalar låntagaren det fulla priset.

Nyckelord

Ärligt talat