Presentation

Lägerverksamhet ända sedan 1948! På den natursköna ön finns sju olika lägerområden med tältplatser, utmärkt terräng för utflykter och bra tjänster.

Lägerön används främst av ungdomsgårdar, ungdomsorganisationer, ämbetsverk, anstalter och idrottsföreningar.

Värdefull natur

Bengtsår är en del av den vackra inre skärgården i Finska viken och har väldigt varierande natur. På den södra delen av ön finns ett värdefullt lundområde som ingår i det nationella lundskyddsprogrammet. Ek- och linddungarna har uppkommit naturligt och vissa ekar kan vara över hundra år gamla. På ön finns ett naturskyddsområde på 17 hektar.

Man har arbetat hårt för att bevara den paradisiska naturen på Bengtsår, och även lägerdeltagarna på ön får anvisningar för hur man tar hänsyn till naturen.

Du kan se introduktionsvideon av Bengtsår (på finska) här.

Besöksadress
Bengtsår 920
10900 Hanko
Postadress
PB 84404, 00099 Helsinki

Personal

  • Aleksi Lappalainen, Leiripäällikkö
    aleksi.lappalainen@hel.fi
    (09) 310 25554, 040 3583 214

Allmänna förfrågningar och reservationer:

e-post: bengtsarin.leirisaari@hel.fi 
tfn (09) 310 255 54

Sommar- och vintersäsongen

Under sommarsäsongen 16.5–19.8. kan lägeröns chef, köksansvariga och personalen nås dagtid.

Under vintersäsongen kan öns lägerchef nås per e-post och per telefon.

Kommande evenemang och hobbyer

Inga kommande evenemang och hobbyer

Ärligt talat