Presentation

Lägerverksamhet redan sedan år 1948! Den natursköna ön har sju olika campingplatser med tältplatser, utmärkta vandringsterränger och bra tjänster.

Lägeröns används främst av ungdomsgårdar, ungdomsorganisationer, ämbetsverk och anstalter samt idrottsföreningar.

Värdefull natur

Bengtsår hör till Finska vikens vackra innerskärgård, med en mycket omväxlande natur. I södra delen av ön finns ett värdefullt lundområde som ingår i det riksomfattande lundskyddsprogrammet. Ek- och linddungarna är naturliga, och enskilda ekar kan vara flera hundra år gamla. Det finns ett naturskyddsområde på 17 hektar på ön.

För att skydda den paradisiska naturen på Bengtsår har man arbetat väldigt hårt, och lägerdeltagarna på ön får anvisningar om hur man ska ta hänsyn till miljön.

Du kan se introduktionsvideon av Bengtsår (på finska) här.

Besöksadress
Bengtsår 920
10900 Hanko
Postadress
PB 84404, 00099 Helsinki

Sommar- och vintersäsongen

Under sommarsäsongen 16.5–19.8. kan lägeröns chef, köksansvariga och personalen nås dagtid.

Under vintersäsongen kan öns lägerchef nås per e-post och per telefon.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Ärligt talat