Tjänster Bengtsår

Bengtsår lägerö erbjuder olika tjänster åt de som bokat en tur.

Sommartjänster

Lägerdeltagarna har tillgång till:

  • Olika hobbyredskap såsom kanoter, kajaker, jollar och trampbåtar
  • Olika redskap för utomhusspel, en frisbeegolfbana och frisbeen, samt naturskådningsutrustning bl.a. kikare.
  • Dessutom kan man låna bl.a. disco- och karaokeutrustning på lägerområdet.
  • Småskaliga paket för självständigt program är bl.a. bildorientering på Bengtsår och Östersjö-naturstigen.

På ön finns också Strandbastun och Havsbastun, som på vintertid också används för inkvartering, samt en naturstig, två vindskydd och en kåta. Den gamla ladugården har upprustats för fester och discon.

Vanha navetta

Den gamla ladugården

Bastu- och kanotutflyktsbokningar

kanotutflykter och alla andra tjänster redan i maj innan lägersäsongen börjar. Genom att vara ute i god tid är det mer sannolikt att tjänsterna kan ordnas vid precis den önskade tidpunkten.

Bokningar tas emot efter vårens infobrev per e-post: bengtsarin.leirisaari@hel.fi. Från och med mitten av maj går det också att boka tjänster genom att ringa öns lägerchef 040 358 3214.

Toimintaranta

Aktivitetsstrandens kajaker

Kökstjänster

Åt varje läger delas i samband med middagen ut basförnödenheter för morgon- och kvällsmål, som sedan kompletteras under lägrets gång. I köket tillreds maten för lägren, som skilt skickas till lägerområdena där lägren själv får sköta bespisningen.

  • På huvudön transporteras maten till lägerområdena, och samtidigt samlas den föregående måltidens kärl för transport in. Lunch levereras mellan kl. 11.00–11.30 och middag kl. 16.00–16.30 (särskilda behov och önskemål ska man komma överens skilt för varje läger med köksansvarige).
  • Lägerdeltagare på Barnholmen och Aspholmen hämtar sin mat från sjöbodens avhämtningspunkt, dit maten levereras i värmekärl: lunch kl. 11.30 och middag kl. 16.30.
  • Alla lägerdeltagare ska ha egna bestick.
  • Avvikande arrangemang ska man komma överens om med köksansvarige i god tid.

Exakta antal matgäster, allergier samt specialdieter ska meddelas minst två (2) veckor innan ankomsten. En ifylld måltidsinfo-blankett skickas till adressen bengtsarin.leirisaari@hel.fi

När man anländer till ön ska man så snart som möjligt kontakta köksansvarige för att komma överens om noggrannare detaljer. Köksansvarige har jour kl. 9–11 och 14–16, tfn (09) 310 891 38. På kvällstid vid problem, kontakta öns jourhavande, tfn 050 559 1729.

  • Alla lägerdeltagare ska ha egna bestick.De som använder sig av kökstjänsterna kommer i god tid överens om sina behov med öns köksansvariga.
  • I oklara fall ta på förhand kontakt med vår kökschef (09) 310 89138. Kökschefen kan nås mellan 16.5–15.8.

Päätalo

Klimatmenyn

På Bengtsårs lägerö används en klimatmeny. Matens andel av konsumtionens klimatpåverkan är ungefär lika stor som trafik eller boende. Genom klimatmenyn vill vi synliggöra det att var och en borde vara medveten om effekterna som deras diet har på klimatet. Klimatmat är också hjärtemat.

I samarbete med Ilmastomenu.net

Transporttjänster

Öns förbindelsebåt trafikerar varje dag mellan 1.6–10.8., förutom på midsommar kl. 8.45 och 14.50. Avgångstiderna är från öns huvudstrand. Det tar cirka 10 minuter att komma till fastlandet. Båten återvänder omedelbart efter att ha nått fastlandet.

Alla läger som kommer och går från ön kommer skilt överens om sina ankomst- och avgångstidtabeller, samt andra skilda transportbehov.

Motorbåtar som är avsedda för lägrens bruk förvaras vid öns huvudbrygga. Med dem kan man sköta små interna transporter för lägren, och de kan lånas genom öns infopunkt (liksom alla andra redskap). Båtarna som kan lånas är utrustade med en elutombordsmotor, och man får alltid hjälp i att använda dem innan båten lånas till lägren.

Nyckelord

Ärligt talat