Tjänster på Bengtsår

Bengtsår lägerö erbjuder olika tjänster åt de som bokat en tur, som till exempel kökstjänster, bastu och bokningar för kanotutflykter.

Sommartjänster

Sommartjänster

Lägerdeltagarna har tillgång till:

 • En stor idrottsplan. 
 • Olika hobbyredskap som till exempel kanoter, kajaker, jollar och trampbåtar. 
 • Olika trädgårdsspel, en frisbeegolfbana med frisbeear och utrustning för naturskådning, bl.a. kikare.  
 • Dessutom kan bl.a. disco- och karaokeutrustning lånas till lägerområdet.  
 • Små paket för självständigt program är bl.a. bildorientering på Bengtsår och Östersjö-naturstigen. 

På ön finns också Strandbastun och Havsbastun, som vintertid också används för inkvartering, och en naturstig, två vindskydd och en kåta. Den gamla ladugården har upprustats för fester och discon. 


Vanha navetta

Den gamla ladugården

Bastu- och kanotutflyktsbokningar

Bokningar tas emot från och med att vårens infobrev skickats ut. Fyll i blanketten för förhandsbokning av tjänster och skicka det per e-post: bengtsarin.leirisaari@hel.fi.

Bengtsår: förhandsbokning av tjänster (sommarverksamhet)

Toimintaranta

Aktivitetsstrandens kajaker

Kökstjänster

I samband med middagen delas basförnödenheter för morgon- och kvällsmål ut till varje läger. De här fylls på under lägrets gång I köket tillreds maten för lägren, och den skickas sedan skilt till lägerområdena där lägren själva sköter serveringen.

 • På huvudön transporteras maten till lägerområdena, och samtidigt samlas kärlen från den föregående måltiden in. Lunchen levereras mellan klockan 11.00–11.30 och middagen klockan 16.00–16.30 (särskilda behov och önskemål ska skilt för varje läger avtalas med den köksansvariga). 
 • Lägerdeltagare på Barnholmen och Aspholmen hämtar sin mat från avhämtningspunkten i sjöboden. Dit levereras maten i värmekärl: lunch klockan 11.30 och middag klockan 16.30.
 • Alla lägerdeltagare ska ha egna bestick.
 • Avvikande arrangemang ska avtalas med den köksansvariga i god tid.

Exakt antal matgäster, allergier och specialdieter ska meddelas minst två (2) veckor innan ankomsten. Skicka den ifyllda blanketten med måltidsinfo till adressen bengtsarin.leirisaari@hel.fi

Ladda ner blanketten för matbeställningar här och blanketten för specialdieter här.

När ni anländer till ön ska ni så snart som möjligt kontakta den köksansvariga för att komma överens om noggrannare detaljer. Den köksansvariga har jour klockan 9–11 och 14–16, tfn (09) 310 891 38. Om problem uppstår kvällstid ska ni kontakta öns jourhavande, tfn 050 559 1729.

 • Alla lägerdeltagare ska ha egna bestick. De som använder sig av kökstjänsterna ska i god tid komma överens om sina behov med öns köksansvariga. 
 • I oklara fall ska ni på förhand kontakta vår kökschef (09) 310 89138. Kökschefen kan nås inom perioden 16.5–15.8. 

På Bengtsår lägerö används en klimatmeny. Mat utgör ungefär lika stor andel av konsumtionens klimatpåverkan som trafik eller boende. Med hjälp av klimatmenyn vill vi visa att var och en borde vara medveten om vilka effekter deras kost har på klimatet. Klimatmat är också hjärtemat.

Se presentationsvideon av Klimatmenyn: https://www.youtube.com/watch?v=8W49Ws35Nlk

Päätalo

Transporttjänster

Öns förbindelsebåt går klockan 8.45 och 14.50 varje dag inom perioden 1.6–11.8, förutom på midsommar. Båten avgår från öns huvudstrand och det tar cirka 10 minuter att komma till fastlandet. Båten återvänder omedelbart efter att den har nått fastlandet. 

Alla läger som kommer till och lämnar ön kommer skilt överens om sina ankomst- och avgångstidtabeller och andra särskilda transportbehov. 

Motorbåtarna som är avsedda för lägren förvaras vid öns huvudbrygga. Med dem kan man sköta små interna transporter för lägren, och de kan lånas vid öns infopunkt (på samma sätt som annan utrustning). Båtarna som kan lånas är utrustade med en elektrisk utombordsmotor och instruktioner för hur båtarna ska användas ges alltid innan de överlämnas för att användas under läger. 

Nyckelord

Ärligt talat