Lägerbokningar för Bengtsår

Ansökan om turer sker med ungdomstjänsternas blanketter. Hyror som godkänts av ungdomsnämnden tillämpas för lokalerna.

Vid utdelningen av användningsturer har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur, och för dem är turerna avgiftsfria.

Ansökningstidtabell

  • Ansökan för läger- och kursverksamhet för 2024 avslutades den 15 september 2023. Vid verksamhetsställena kan man fråga direkt om eventuella lediga turer fr.o.m. Den 2 januari 2024.

Skicka frågor om överblivna turer på Bengtsår lägerö på till: bengtsarin.leirisaari@hel.fi eller aleksi.lappalainen@hel.fi.

Ansök om lokaler för lägerverksamhet för tiden 1.1–31.12.2024

Ansökan om lokaler för läger- och kursverksamhet för det kommande året är öppen fram till den 15 september 2023 kl. 16.00. Du kan ansöka om turer elektroniskt eller per post med blanketterna som är avsedda för det.

Du kan också boka ett färdigt lägerskolepaket med handledning. Mer information hittar du (på finska) här.

E-post:
bengtsarin.leirisaari@hel.fi

Postadress:
Användningsturer / namn på verksamhetsstället
PB 84404
00099 Helsingfors stad

  • Ansökan om turer på läger- och kurscentrumen för nästa år är öppen fram till den 15 september kl. 16.00 (om datumet är en lördag eller helgdag avslutas ansökan den föregående vardagen).
  • Ansökan för dagläger i ungdomslokaler för nästa år är öppen fram till den 15 september kl. 16.00 (om datumet är en lördag eller helgdag avslutas ansökan den föregående vardagen).
  • Ansökan om reguljära tider för ungdomslokaler för höst- och vårsäsongen är öppen fram till den sista vardagen i april.

Prislista

Användning av lokaler och tjänster indelas i avgiftsfri och avgiftsbelagd användning. Närmare information om priser för Bengtsår lägerö finns på sidor 1–2 och 5–6.

Blanketter

Användningstider för lokalerna ansöks med de blanketter som är avsedda för det.

När du har fått en användningstur ska du skicka in blanketterna för förhandsbokning av tjänster och måltidsbeställning senast två veckor innan lägret börjar till adressen: bengtsarin.leirisaari@hel.fi.

Ungdomstjänsternas övriga lokaler, föreningsmeddelande och understöd

Boka lokaler för verksamhet

Helsingfors stad har ungdomsgårdar och andra verksamhetslokaler runtom staden, i vilka föreningar och grupper kan ansöka om användningsturer för till exempel dagslägersverksamhet.

Partnerenhetens föreningsmeddelande

I det elektroniska föreningsmeddelandet som ges ut fyra gånger i året berättar man för föreningar och ungdomsgrupper om understöd och andra tjänster samt om aktuellt inom ungdomstjänsterna.

Understöd till ungdomsverksamhet

Staden stödjer varje år helsingforsiska föreningar för yngre ungdomar och ungdomar, föreningarnas sektioner för yngre ungdomar och ungdomar, samt ungdomsgrupper. Understödsformerna är: årliga bidrag, dvs. verksamhets-, avlönings- och lägerbidrag för ferietider samt projektbidrag som kan ansökas året runt.

Nyckelord

Ärligt talat