E-cigarett

Detta material innehåller information om e-cigaretter och deras hälsorisker samt aktiverande uppgifter. Dessutom innehåller materialet tips om hur man kan föra ämnet på tal.

Materialet är avsett för elever i åk 5–9.

Du hittar anvisningar och mer information om e-cigaretter i diornas anteckningar. 

Rätt svar på frågorna i den femte dian Sanning eller myt finns i dians anteckningar.

Detta material har utarbetats av Helsingfors förebyggande rusmedelsarbete i samarbete med EHYT rf, grundskolorna Käpylän peruskoulu och Hiidenkiven peruskoulu, lågstadieskolan Pakilan ala-asteen koulu, högstadieskolan Pakilan yläasteen koulu och Baggböle ungdomsgård.

Ärligt talat