JÄLKI

JÄLKI-helheten behandlar ungas mobbande av varandra samt förebyggande av mobbningen. Genom att verbalisera, ingripa och diskutera ämnet med unga, bygger vi upp ett ömsesidigt förtroende.

Helheten kan användas såväl i skolor som inom fritidsaktiviteter. Målgruppen är 5.-9. -klassister.

Lektionsmaterialet har producerats som ett samarbete mellan Helsingfors stads rusmedelsförebyggande för unga Klaari Helsingfors, Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku som administreras av Harjulan Setlementti ry samt Esbo cirkus- och teaterskola Esko. Helsingfors stads ungdomstjänsters Luuppi Media har ansvarat för inspelning och redigering av videon.

Ärligt talat