Ammattilaisille

Tältä sivulta löydät tietoa erilaisista päihdekasvatusmenetelmistä, jotka on työstetty koulujen henkilöstön ja vapaa-ajan toimijoiden käyttöön.

Suomessa päihdekasvatus on osa kaikille yhteistä opetusta, mikä on kansainvälisesti harvinaista ja meidän ehdoton vahvuutemme (Soikkeli 2011). Yleisen ehkäisyn keskeisenä tarkoituksena on välittää nuorille ajankohtaista tietoa eri päihdeaineista ja niiden käytön aiheuttamista riskeistä.  
Kaikilla nuorilla tulee olla oikeus saada päihteistä pätevää ja väärentämätöntä tietoa, jonka perusteella he kykenevät harkitsemaan omia valintojaan.  

Ehkäisevässä päihdetyössä tulisi huomioida vuorovaikutuksellisuus sekä kohderyhmän omat näkemykset ja kokemukset liittyen päihteisiin. Hyvinkin nuorilla lapsilla voi olla kokemuksia päihteistä havaintojen kautta. Suuressakin ryhmässä tulee kuitenkin muistaa vuorovaikutuksen merkitys.  

Päihdekasvatuksen työkaluja voidaan hyödyntää keskusteltaessa nuorten kanssa päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Alla olevat työkalut on suunnattu peruskouluikäisille oppilaille ja niiden tavoitteena on vahvistaa nuoren ymmärrystä päihteiden vaikutuksista, ryhmäpaineesta ja omien valintojen seurauksista. Nuoria kannustetaan tekemään turvallisia valintoja. 

Vinkkejä: