Ammattilaisille

Tältä sivulta löydät tietoa erilaisista päihdekasvatusmenetelmistä, jotka on työstetty koulujen henkilöstön ja vapaa-ajan toimijoiden käyttöön. Voit olla yhteydessä Klaari Helsingin työntekijöihin alueelliseen verkostotyöhön liittyvissä asioissa tai mikäli kaipaat tukea ehkäisevään päihdetyöhön. Järjestämme tarvittaessa perehdytystä päihdekasvatusmenetelmistä ja tuemme ammattilaisia niiden käyttöön otossa.

Suomessa päihdekasvatus on osa kaikille yhteistä opetusta, mikä on kansainvälisesti harvinaista ja meidän ehdoton vahvuutemme (Soikkeli 2011). Yleisen ehkäisyn keskeisenä tarkoituksena on välittää nuorille ajankohtaista tietoa eri päihdeaineista ja niiden käytön aiheuttamista riskeistä.  
Kaikilla nuorilla tulee olla oikeus saada päihteistä pätevää ja väärentämätöntä tietoa, jonka perusteella he kykenevät harkitsemaan omia valintojaan.  

Ehkäisevässä päihdetyössä tulisi huomioida vuorovaikutuksellisuus sekä kohderyhmän omat näkemykset ja kokemukset liittyen päihteisiin. Hyvinkin nuorilla lapsilla on kokemuksia päihteistä. Suuressakin ryhmässä tulee kuitenkin muistaa vuorovaikutuksen merkitys.  

Nuorten ehkäisevän päihdetyön työkaluja voidaan hyödyntää keskusteltaessa nuorten kanssa päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Klaarin ehkäisevän päihdetyön työkalut on suunnattu peruskouluikäisille oppilaille ja niiden tavoitteena on vahvistaa nuoren ymmärrystä päihteiden vaikutuksista, ryhmäpaineesta ja omien valintojen seurauksista. Nuoria kannustetaan tekemään turvallisia valintoja. 

Klaari suosittelee: