Ihmissuhteet

Ihmissuhteet ovat tärkeitä kaiken ikäisille. Näiltä sivuilta löydät tietoa parisuhteista, kaverisuhteista ja perhesuhteista.

Ihmissuhteet ovat tärkeä voimavara elämässä; ne kannattelevat vaikeissa hetkissä ja tuovat turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja ilon tunteita arkeen.

Toisaalta ihmissuhteisiin voi liittyä myös erilaisia haasteita, jotka voivat viedä energiaa ja vaikuttaa omaan hyvinvointiin negatiivisesti. Nuoruuteen liittyy monilla myös erilaisia yksinäisyyden kokemuksia, mikä voi nostaa kipeitäkin tunteita esiin. Myös ihmissuhteisiin tai yksinäisyyteen liittyvissä vaikeuksissa olisi tärkeä kääntyä muiden ihmisten avun puoleen, puhumalla ja jakamalla omia tunteitaan, tilanteisiin saa uusia näkökulmia ja olo usein helpottuu.

Ihminen on yksilö, mutta tarvitsemme myös muita ihmisiä ympärillemme.

Se, millainen merkitys ihmissuhteilla kenellekin on, on hyvin yksilöllistä. Omia ihmissuhteitaan pohtiessa on tärkeä kuunnella omia tarpeitaan, ihmiset kaipaavat eri määrän sosiaalista vuorovaikutusta ja ihmisiä ympärilleen. Jotkut tarvitsevat enemmän yksinoloa ja heille riittää muutama läheinen ihmissuhde, kun taas toiset kaipaavat sosiaaliseen verkostoonsa laajemman joukon ihmisiä. Myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai pelimaailmassa luodut ihmissuhteet voivat olla merkityksellisiä.

Sosiaalisiin suhteisiin vaikuttaa aina elämäntilanteet, esimerkiksi lapsuuden kodista muuttaessa suhde vanhempiin muuttuu tai jotkut ystävyydet voivat jäädä, kun opiskelut päättyvät.