Ungt föräldraskap

Alla behöver stöd i föräldraskapet. Stöd under småbarnstiden kan till exempel handla om att komma ut ur hemmet för att träffa andra människor och kompisar. Under småbarnstiden är det viktigt att ta hand om den egna orken samt familje- och vänskapsrelationer. När man får barn kan vänkretsen även ändras, åtminstone tillfälligt, eftersom det finns naturliga mötesplatser för familjer i samma livssituation.

Det är bra att på förhand diskutera frågor och förväntningar om föräldraskapet. Vi tar ofta omedvetet med oss vanor och synsätt ur det egna barndomshemmet och upprepar dem i parförhållandet och föräldraskapet. Ibland tänker vi att vi vill agera annorlunda än våra egna föräldrar, men i praktiken märker vi ändå att vi agerar på samma sätt som de. Det lönar sig att diskutera saken med andra föräldrar eller till exempel på rådgivningsbyrån. Detta kan hjälpa till med att strukturera tankar och synsätt om det egna föräldraskapet och önskemålen gällande det.

En ung förälder kan stöta på fler fördomar mot det egna föräldraskapet än de som blir föräldrar i ett senare skede i livet. Ibland kan graviditeten hos en ung person vara en chocksituation för hennes närstående, till exempel föräldrarna. Det lönar sig att ge dem tid för detta. Det lönar sig att söka samtalshjälp och stöd även av andra trygga vuxna.

Ärligt talat