Nya kompisar

Man kan bilda nya vänskapsförhållanden i vilket livsskede som helst.

En del människor har lättare för att bilda vänskapsförhållanden än andra. Många saker, så som temperament, olika livssituationer och intressen, påverkar bildandet av vänskapsförhållanden. För en del räcker det med en god vän, medan andra anser att det är viktigt med många människor omkring sig. Viktigast är att du har ett sådant socialt liv som känns naturligt och bra för dig.

Var hittar man nya kompisar?

Man kan hitta nya kompisar och vänner på många ställen. Man kan träffa människor till exempel på arbetet, via hobbyer eller studier. Vänskapsförhållanden bildas även på internet. Då du söker efter nya vänskaps- och kamratförhållanden, är det bra att du funderar över vad du vill få ut av dem och vad du värdesätter i dem. Den egna aktiviteten är också avgörande i kamratförhållanden – antar du att människorna närmar sig dig eller upplever du det naturligt att du själv närmar dig andra?

Sociala medier skapar ramar för att bekanta sig med allt mer annorlunda människor. Det möjliggör likväl hittandet av nya kompisar såväl bland egna intressen som från andra sidan världen.

Vänskap och kamratförhållanden

Vänskap uppstår ofta först då båda ömsesidigt är beredda för vänskap. Precis som vilket som helst förtroendefullt förhållande, kräver även vänskapsförhållandet tid för att bli ömsesidigt. Med ömsesidighet i vänskapsförhållanden avses till exempel att man även är intresserad av den andras saker och att båda kan berätta om sådant som är viktigt för en själv. Båda parterna i vänskapsförhållanden ger och får.

Som värst kan vänskapsförhållanden bilda ohälsosamma beroendeförhållanden. Ett beroendeförhållande kan i praktiken betyda att en vän klamrar sig fast vid den andra eller är överdrivet svartsjuk över andra människorelationer.

kolme kaveria kokkaamassa yhdessä
Katja Tähjä

Saker och förändringar i livet som upplevts tillsammans kan fungera som förenande faktorer i vänskaps- och kamratförhållanden. Vissa vänskapsförhållanden hör tydligt ihop med en viss livsperiod eller annan händelse som upplevts tillsammans, vilket gör att vänskapsförhållandet kan upphöra då den förenande faktorn saknas. Till exempel värnplikten, festivaler eller en gemensam arbetsplats kan vara sådana här faktorer.

Vänskapsförhållandet påverkas även av vad båda vill få ut av vänskapen. En kan sakna mer gemensam tid i vänskapen, medan en annan vill fokusera på sin familj. Kamratförhållandena kan beprövas i och med förändringarna i livet, till exempel om en bra vän till dig börjar sällskapa, bildar familj eller ändrar på sitt levnadssätt. Vissa förhållanden falnar av, men kan även ibland väckas upp igen i ett senare skede. Det är en naturlig del av livet att ta avstånd eller växa isär även från de egna kamrat- och vänskapsförhållandena.

Det är vanligt att uppleva ensamhet

Ensamheten kan vara tillfällig eller pågå en längre tid. Man kan uppleva ensamhet fastän man är omringad av många människor. Det är en annan sak att frivilligt vara ensam och njuta av det, än att uppleva ångestfylld ensamhet. Ensamheten är så att säga mera en känsla i sig än en sak som definieras utifrån. Frivillig ensamhet kan vara avkopplande och det är viktigt att lära sig att trivas i sitt eget sällskap.

Alla människor har ett grundläggande behov av att bli sedda och accepterade

Alla människor har ett grundläggande behov av att bli sedda och accepterade. Ensamheten kan bero på behovet av samhörighet. Sociala medier är en utmärkt metod till att hitta nya vänner, men de kan även öka ensamhetskänslan, eftersom den fysiska kontakten saknas. Sociala medier kan skapa oss en bild av att andra människor runt omkring oss har det bättre, och därför kan de öka ensamhetskänslan. Det är viktigt att inse att sociala medier är en kanal som används för att skapa kontakter och innehåll. Allt är alltså nödvändigtvis inte så som det ser ut att vara.

Ensamheten kan skapa skam och göra ont, men den kan underlättas genom att prata eller skriva om den, samt genom kamratstöd. Det finns många mötesplatser i Helsingfors som är avsedda för unga vuxna, där det är möjligt att bekanta sig med nya människor och dela med sig av sina erfarenheter. Man kan även via sociala medier hitta kanaler med kamratstöd, där det är möjligt att diskutera om ensamhetserfarenheter.

Ärligt talat