Utmaningar i hemmet

Familjemönstren är unika, eftersom familjemedlemmarna bildar väldigt personliga sätt för att vistas och agera tillsammans.

Det är även svårt att förstå dessa funktionssätt ibland, eftersom familjedynamiken påverkar så många saker. En del av dem orsakas till exempel av familjemedlemmarnas personligheter, men en del saker kommer utanför familjen, så som till exempel föränderliga livssituationer. Det är även helt normalt att saker gällande familjen tidvis upplevs som utmanande och till och med problematiska.

Man tål vanligtvis mycket av familjemedlemmarna, kanske till och med mycket mer än av andra.

Antalet bråk betyder ännu inte att allt skulle vara dåligt. Det är också en väldigt bra sak att man får och vågar vara sig själv i hemmet. Förklaringen till varför du mest bråkar med dina föräldrar, kan handla om att ni är väldigt nära.

Ett tryggt och konstruktivt bråk är ibland även det enda sättet att utreda saker. I ett konstruktivt bråk beaktar man den andra partens känslor och bråkar om saker, och beskyller till exempel inte den andra eller skäller ut hen. Till ett konstruktivt bråk hör också att man alltid försonas efter bråket, eftersom bråkets parter på detta sätt i samförstånd kan lämna bråket bakom sig och fortsätta leva vid gott mod.

Trots allt är bråket inte alltid konstruktivt, och på grund av känslor samt utmaningar kan det vara svårt att se en lämplig lösning i situationen. I sådana här situationer är det viktigt att börja fundera på eventuella lösningsalternativ, sådana som man själv upplever vara lämpliga.

Vad göra då bråket bara fortsätter?

Fastän saker som har med familjeförhållanden att göra sällan är svartvita, kan det i livet även komma emot situationer där råd och hjälp av en sakkunnig är det enda alternativet till att lösa bråk och andra problem. Problemen har oftast att göra med problem eller perspektivskillnader mellan familjemedlemmarna. Det väsentliga i dessa situationer är att synsätten hos parterna i bråket skiljer sig så mycket från varandra att de har väldigt svårt att förstå varandra eller ens komma överens med varandra.

Det är rätt vanligt att olika personer behöver olika slag av hjälp och stöd i problemsituationer familjemedlemmar emellan. Det är även vanligt att en del vill söka hjälp tidigare än andra. Därför är det viktigt att komma ihåg att var och en av oss är den bästa experten i vårt eget liv, då det är frågan om att du upplever att du klarar dig eller inte.

Kom alltså ihåg att det alltid finns åtminstone en människa som du kan hjälpa i komplicerade situationer: dig själv.

Till att börja med kan redan enbart tanken av att söka hjälp kännas svår och kanske besvärlig. Då är det viktigt att förstå att sökandet av hjälp aldrig handlar om att du skulle överge människor som är viktiga för dig eller vända dem ryggen. Man bör ta hand om sig själv och sitt välbefinnande, eftersom det enbart är ett bevis på en god självkänsla.

Det är också bättre att känna till sina egna gränser, för att också kunna påminna andra om dem. Oftast är det nämligen så att människor som genomgår särskilt svåra livssituationer inte alltid helt förstår hur mycket tid och energi deras närstående dagligen använder till att fundera på och sköta deras ärenden.

Svåra situationer där experthjälp är till nytta:

  • Puberteten
  • Föräldrarnas skilsmässa
  • När föräldrarna inte godkänner din vän eller partner
  • Tänk om man blir utsparkad? Eller om det inte är tryggt att gå hem?

Det är ett beklagligt faktum att alla ungdomar inte har trygga och bra förhållanden till sina föräldrar. Livet under samma tak kan på grund av en eller annan orsak vara svårt. För en del unga är det tvunget att flytta hemifrån direkt då de fyllt 18 år – vare sig de själv vill det eller inte.

Ärligt talat