Parförhållandet

Betydelsen av parförhållanden ökar under ungdomsåren och som ung vuxen bygger man redan upp en gemensam framtid inom parförhållandena. Att dela med sig av sina egna livserfarenheter samt känna närhet och trygghet är betydelsefulla saker i parförhållanden. I denna del behandlar vi grunderna för ett fungerande parförhållande, den egna rollen i förhållandet samt utmaningarna i ett parförhållande.

Utöver denna sida lönar det sig att studera Befolkningsförbundets webbplats, där det finns mycket olika slags material om parförhållanden. På webbplatsen finns artiklar, tester och information, om du har funderingar om det egna parförhållandet eller din historia gällande parförhållanden.

Ett fungerande parförhållande

Det är viktigt att känna sig accepterad och trygg i ett parförhållande. Att uppskatta och respektera den andra är utgångspunkter för ett fungerande parförhållande. De hjälper till med att skapa ömsesidigt förtroende, som är en väsentlig del av ett fungerande parförhållande. Det kan ibland ta tid innan förtroendet byggs upp, eftersom våra tidigare erfarenheter av människorelationer påverkar vår förmåga att lita på den andra. Liknande värderingar och gemensamma framtidsplaner skapar en grund och förtroende för ett fungerande parförhållande.

I ett fungerande parförhållande har samtal och delandet av saker en central position. Redan genom att fråga hur den andra mår kan vi visa för den andra att vi bryr oss och är intresserade av den andra. Utöver att dela med sig av sina känslor är det lika väsentligt att på riktigt lyssna på den andra.

Även jämlikheten är viktig i ett parförhållande, så att båda parterna i förhållandet blir beaktade och sedda på samma sätt. Med ett jämlikt parförhållande avses ett förhållande, där parterna är sinsemellan jämlika beträffande sin utveckling och livssituation. Som ung kan man till exempel behöva fundera på jämlikhet vid åldersskillnader. Det är svårt att säga hurdan åldersskillnad är lämplig och därför kan man fundera på situationen i relation till livssituationen och de egna känslorna. Till exempel ger även skyddsåldersgränserna för sexuellt umgänge bra riktlinjer gällande åldersskillnader. Du kan läsa mer om skyddsåldersgränserna nedan under rubriken Närhet och sex. Med hjälp av följande frågor kan man även fundera på jämlikheten i förhållandet:

  • Känns den andra personens sällskap tryggt och bra? Kan jag ärligt berätta för den andra om mina egna känslor och tankar?
  • Har vi liknande livssituationer? Förväntar vi oss samma saker av parförhållandet?
  • Är jag tvungen att hemlighålla något om mitt parförhållande till exempel för mina vårdnadshavare eller närstående? Hurdana tankar har mina närstående om mitt parförhållande?
  • Respekterar den andra parten mig och mina gränser? Upplever jag press? Är jag tvungen att framställa mig äldre eller yngre än vad jag är?

Det skulle vara viktigt att diskutera med någon pålitlig person, om dessa frågor väcker oro gällande det egna parförhållandet. Denna person kan till exempel vara en närstående vuxen, skolpersonal eller personal inom andra social- och hälsovårdstjänster.

Ärligt talat