Helsingfors fick ett nytt ungdomsråd!

Sammanlagt 74 unga hade ställt upp från olika håll i Helsingfors och till ungdomsrådet valdes 30 medlemmar för en tvåårsperiod 2022–2023.
Antalet röstberättigade ungdomar uppgick till 28 538 och sammanlagt lämnades 10 799 röster. Valdeltagandet var 38,1 procent medan det i det föregående valet 2019 var 35,4 procent. Flest röster gavs i östra Helsingfors, Gårdsbacka och Nordsjö.

Det nya ungdomsrådet inleder sin mandatperiod den 1 januari 2022.
Se det nya ungdomsrådets sammanställning.Ärligt talat