Helsingfors ungdomsråd

Helsingfors ungdomsråd är ett påverkansorgan för unga som kommunallagen förutsätter (Helsingin nuorisoneuvosto på finska; Helsinki Youth Council på engelska) och som påverkar ärenden som är viktiga för ungdomar i Helsingfors.

Det är en påverkansgrupp som består av trettio ungdomar i åldern 13–17 från Helsingfors. Gruppen väljs ut vartannat år genom val, och deras uppgift är att se till att ungdomarna blir hörda i beslutsfattandet i Helsingfors och i planeringen, genomförandet och uppföljandet av verksamheten inom stadens olika sektorer. I valet 2023 valdes för första gången också fem suppleanter till ungdomsrådet.

Ungdomsrådet är en del av Helsingfors påverkanssystem för unga.

Helsingfors ungdomsråd väljs genom val

Ungdomsrådet väljs genom val. I valet 2023 ställde rekordartade 92 ungdomar upp från olika områden i Helsingfors och 30 + 5 representanter valdes till ungdomsrådet för tvåårsperioden 2024–2025.

Allt som allt 31 585 ungdomar hade rösträtt i valet, och totalt 11 107 ungdomar röstade. Röstningsprocenten var 35,2 procent, medan röstningsprocenten för det tidigare valet 2021 var 38,1 procent.

Nästa val genomförs hösten 2025.

Helsingfors ungdomsråd har begränsad rätt att yttra sig och närvara vid stadsfullmäktiges sammanträden, och rätt att yttra sig och närvara i stadens sektorer, ledningsgruppen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, de ungas delegation inom Centralförbundet för barnskydd, UNICEF:s samordningsgrupp för Barnvänlig kommun och rätt till delaktighet och interaktion i delegationen.

Helsingfors ungdomsråd utarbetar ställningstaganden och utlåtanden i ärenden som rör ungdomar. De här används sedan för att föra fram ungdomarnas röst i stadens beslutfattande.

Helsingfors ungdomsråd träffar Helsingfors borgmästare och de biträdande borgmästarna minst två gånger om året. Dessutom träffar ungdomsrådet stadens sektorledning, experter, tjänstemän, anställda som verkar inom stadens olika sektorer och olika medborgarorganisationer.

Ungdomsrådet sammanträder regelbundet en gång i månaden

Ungdomsrådet kontaktas via ordföranden eller på adressen nuorisoneuvosto@hel.fi

Du hittar också ungdomsrådet på Facebook och Instagram.

Helsingfors ungdomsråd presenterar sig
Ungdomsrådets styrelse 2024:

Rosa Kumar Saarinenungdomsrådets ordförande
nuorisoneuvosto@hel.fi

 • Ehan Wadudförsta vice ordförande för ungdomsrådet
 • Aisha Mahmoodandra vice ordförande för ungdomsrådet
 • Shyreen Joarderstyrelsens sekreterare
 • Fia Hirvonen, styrelsens medlem
 • Harry Fogelholm, styrelsens medlem
 • Kerem Eren, styrelsens medlem
 • Emilia Huikko, styrelsens medlem
Grupp unga människor vid foten av trapporna.
Ungdomsrådets styrelse Ida Koskinen

Stadsfullmäktigerepresentanter

 • Aaro Ekman, representant
 • Marcus Anttila, representant
 • Jing Le Xu, representant
 • Rokey Sabally, representant
 • Emma Rautaoja, representant
 • Nancy Li, representant

Fostrans- och utbildningsnämnden

 • Lilja Hyppölärepresentant i nämderna
 • Emilia Huikkorepresentant i nämderna
 • Rosa Kumar Saarinenrepresentant i nämderna

Stadsmiljönämnden

 • Harry Fogelholmrepresentant i nämderna
 • Marcus Anttilarepresentant i nämderna
 • Ehan Wadudrepresentant i nämderna

Kultur- och fritidsnämnden

 • Oona Lainerepresentant i nämderna
 • Jasmine Lam, representant i nämderna
 • Veikko Valovirtarepresentant i nämderna

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

 • Eino Missirepresentant i nämderna
 • Lukas Savinenrepresentant i nämderna
 • Kerem Erenrepresentant i nämderna

Ungdomsrådets bekräftade representanter för perioden 2024–2025:
Antal röster inom parentes

Jasmine Lam (813)
Lassi Biström (332)
Kerem Eren (331)
Veikko Valovirta (314)
Ehan Wadud (296)
Abigail Suer (263)
Danil Denisov (257)
Aisha Mahmood (255)
Emma Rautaoja (254)
Kerttu Arnkil (252)
Rosa Kumar Saarinen (241)
Marcus Anttila (222)
Nikolai Kovalenko (214)
Lazima Rahman (214)
Rokey Sabally (209)
Shyreen Joarder (191)
Maggie Mattson (191)
Emilia Huikko (183)
Oona Laine (182)
Jing Le Xu (178)
Mark Ikonen (171)
Lukas Savinen (169)
Eino Missi (166)
Aamir Mohamed (155)
Fia Hirvonen (153)
Harry Fogelholm (152)
Karl-Fredrik Spolander (150)
Aaro Ekman (147)
Nancy Li (135)
Lilja Hyppölä (134)

Suppleanter för perioden 2024–2025

Chloé Mboyo (131)
Wiida Jawadi (128)
Anna Tulkki (127)
Diana Åkerlund (125
Artem Sergeyev (119)

Handledare för ungdomsrådet är:
Henna Vasara, henna.vasara@hel.fi,  040 481 1084
Tuomas Mikkola, tuomas.mikkola@hel.fi, 040 125 7859

Ärligt talat