Helsingfors ungdomsråd

Vad är ungdomsrådet? 

Kommunallagen garanterar den unga befolkningens möjligheter att påverka ärenden i sin hemkommun i ungdomsrådet. I Helsingfors väljs ungdomsrådet genom val för två år och består av 30 ungdomar. Ungdomsrådet beslutar vilka frågor man vill främja under fullmäktigeperioden och ser till att ungdomarnas röst hörs i stadens beslutsfattande.  

Vad ingår i ungdomsrådets verksamhet? 

Ungdomsrådets verksamhet är mångsidig och du kan själv påverka hur mycket tid du lägger ner på verksamheten. Varje ung person arbetar i sin egen takt och efter sina egna möjligheter. Minimimålet är att delta i allmänna möten en gång i månaden och sätta sig in i frågorna som ska avgöras där.  

Förutom mötena träffar ungdomarna stadens beslutsfattare, såsom borgmästare och nämndmedlemmar samt deltar i smågrupper och projekt. Det är viktigt att ungdomarna diskuterar med beslutsfattarna när dessa fattar beslut specifikt i frågor som rör ungdomars liv, såsom mentalvårdstjänsterna eller fritidsanläggningarna. 

Ungdomsrådet kan själv besluta vilka frågor det vill främja och hur.  

Varför är det bra att kandidera? 

I ungdomsrådet kan du påverka stadens verksamhet och lyfta fram ungdomarnas perspektiv på de frågor som ska avgöras. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, utan du lär dig allt som du behöver veta när du kommer med i verksamheten. Ungdomsrådet är en gemenskap där du får lära dig hur man samarbetar och se hur staden fungerar och hur du kan göra skillnad i de saker som är viktiga för dig. Du får också många nya vänner. 

Varför bör man rösta? 

Ungdomsrådet är en länk mellan de kommunala beslutsfattarna och ungdomarna. Representanten för ungdomsrådet i ditt område kan främja frågor som är viktiga för din skola eller ditt område direkt med stadens beslutsfattare. Ungdomsrådet kan också konkret påverka det som händer i staden: till exempel är USB-uttagen i bussar, metrotåg och spårvagnar, graffitiväggarna och Sommarsedeln exempel på vad ungdomsrådet åstadkommit under tidigare perioder. 

När tillträder det nya ungdomsrådet? 

Vid valet hösten 2023 röstas ett ungdomsråd för perioden 2024–2025. Sammansättningen av det nya ungdomsrådet tillkännages på Ungdomsgalan den 7 december och det nya ungdomsrådet inleder sin mandatperiod den 1 januari 2024. 

Kandidera i valet till ungdomsrådet hösten 2023!

Helsingfors ungdomsråd väljs genom val vartannat år.  Ungdomar som är födda 2006–2010 och bosatta i Helsingfors kan anmäla sig till höstens val. 

Kom med! 

Tidsplan för valet till ungdomsrådet: 

Kandidatuppställning 11–29.9.2023 

Röstningstid 6–24.11.2023 

Valresultatet publiceras på Ungdomsgalan den 7 december 2023 

När du kandiderar: 

Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten: (länk  11.9.2023)

Ungdomsrådets ungdomsledare kontaktar dig efter att du har anmält dig. 

Be din vårdnadshavare att bekräfta din anmälan. 

Efter att din anmälan har bekräftats får du information om valets förlopp och stöd till valarbetet.  

Du kan starta din valkampanj! 

Ungdomsrådets styrelse år 2023:

Aisha Mahmood, ungdomsrådets ordförande
nuorisoneuvosto@hel.fi

 • Aisha Mahmood, första vice ordförande för ungdomsrådet
 • Nella Salminen, andra vice ordförande för ungdomsrådet
 • Rosa Kumar Saarinen, styrelsens sekreterare
 • Benjamin Skwarek, styrelsens medlem
 • El Salo, styrelsens medlem
 • Janne Oinonen, styrelsens medlem
 • Väinö Rönkkö, styrelsens medlem

Fostrans- och utbildningsnämnden

 • Nella Salminen, representant i nämderna
 • Seiha Heng, representant i nämderna
 • Shyreen Joarder, representant i nämderna

Stadsmiljönämnden

 • Aisha Mahmood, representant i nämderna
 • Miro Maaranen, representant i nämderna
 • Waleed Ahmed, representant i nämderna

Kultur- och fritidsnämnden

 • Fiona Lilleberg, representant i nämderna
 • Janne Oinonen, representant i nämderna
 • Rasmus Suonio, representant i nämderna

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

 • Ehan Wadud, representant i nämderna
 • Jem Alaye, representant i nämderna
 • Rosa Kumar Saarinen, representant i nämderna

Handledare för ungdomsrådet är:
Henna Vasara, henna.vasara@hel.fi,  040 481 1084
Tuomas Mikkola, tuomas.mikkola@hel.fi, 040 125 7859

Ärligt talat