Helsingfors ungdomsråd

Helsingfors ungdomsråd (fin. Helsingin nuorisoneuvosto; eng. Helsinki Youth Council) är ett organ för påverkan som kommunallagen förutsättermed uppgift att påverka ärenden som är viktiga för unga i Helsigfors.

Ungdomsrådet är en grupp på trettio påverkare i åldern 13–17 år från Helsingfors, som utnämns vartannat år genom ett val. Gruppen har som uppgift att få ungas röst hörd inom Helsingfors beslutsfattande samt inom planering, genomförandet och uppföljningen av verksamheten inom stadens olika sektorer.

Ungdomsrådet är en del av Helsingfors påverkningssystem för unga.

Helsingfors ungdomsråd väljs genom val

I valet för år 2021 ställde 74 kandidater upp, röstningsprocenten var cirka 38,1 % och sammanlagt cirka 10 799 röster gavs. Nästa val sker under hösten 2023.

Ungdomsrådet har regelbundna möten en gång i månaden

Helsingfors ungdomsråd har rätt att föra talan och vara närvarande i stadens nämnder, i Mukana-programmet som förebygger utslagning bland unga, samt i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster LAPE.

Helsingfors ungdomsråd gör ställningstaganden och utlåtanden om ärenden som berör unga, genom vilka de ungas röst blir hörd i stadens beslutsfattande.

Helsingfors ungdomsråd träffar varje år minst två gånger Helsingfors borgmästare och biträdande borgmästare. Dessutom träffar ungdomsrådet ofta stadens sektorledare, experter, tjänstemän och arbetstagare vid stadens olika sektorer, samt olika medborgarorganisationer.

Kontakta ungdomsrådet genom ordföranden eller på adressen nuorisoneuvosto@hel.fi.

Du hittar ungdomsrådet också på Facebook och Instagram.

Ungdomsrådets styrelse år 2022:

Miro Maaranen, ungdomsrådets ordförande
nuorisoneuvosto@hel.fi

  • Aisha Mahmood, första vice ordförande för ungdomsrådet
  • Väinö Rönkkö, andra vice ordförande för ungdomsrådet
  • Jem Alaye, styrelsens sekreterare
  • Rosa Kumar Saarinen, styrelsens medlem
  • Shyreen Joarder, styrelsens medlem
  • Waleed Ahmed, styrelsens medlem
  • Saara Helo, styrelsens medlem

Handledare för ungdomsrådet är:
Henna Vasara, henna.vasara@hel.fi,  040 481 1084
Tuomas Mikkola, tuomas.mikkola@hel.fi, 040 125 7859

Ärligt talat