Lokalens användningsanvisningar

Enheten för ungdomsarbete inom miljöverksamhet

Ungdomstjänsterna har fått Ekokompass-certifikatet, som förpliktar dem att ta hänsyn till miljöaspekter i all sin verksamhet. Detta kräver att våra användare förebygger och sorterar avfall, minskar energiförbrukningen och användningen av varmvatten och undviker engångsprodukter.

Alla våra lokaler är substansfria och rökning är förbjuden i alla inomhus- och utomhusområden som förvaltas av staden. Paintball (Splättis) aktiviteter är inte tillåtna på våra campingplatser.

Introduktion

Introduktionsmötet och nyckelhämtningen måste avtalas minst en månad före bokningsperiodens början med personalen i det utrymme som bokningen har beviljats till dig. Ett avtal om självständig användning undertecknas vid introduktionsmötet. Avtalet undertecknas av en vuxen ansvarig person. *Den ansvariga personen introduceras till rutinerna på platsen.

*Ansvarspersonens (18 år) uppgifter:

• förbinder sig att vara närvarande under hela användningstiden
• ansvarar för att lokalerna är rena och i ordning efter användningen
• ansvarar för att ingen som inte tillhör den egna gruppen kommer in i lokalerna
• ansvarar för att inte ge användningstiden vidare
• ansvarar för att lokalerna används endast under de överenskomna tiderna och endast för den verksamhet som användningstiden har beviljats för
• ansvarar för att verksamheten i lokalerna är substansfri
• fyller i kontrollistan noggrant efter användningstiden

Städning

Om slutstädningen inte är i enlighet med avtalet för självständig användning, tar vi ut en städningsavgift på minst 160€ / 4h och 50€ per påbörjad extra timme. Användaren är skyldig att ersätta egendom som skadats eller gått förlorad genom oaktsam användning, eller andra extra kostnader som uppstått under användningsperioden, såsom säkerhetskostnader.

Ärligt talat