Taide ja tuunaus

Ympäristökasvatuksellisia näkökulmia ovat ekologisten materiaalien käyttäminen, ympäristöystävällisten työmenetelmien suosiminen ja kunnioittava suhtautuminen käyttöön otettuihin luonnonvaroihin.

Elämykset luonnossa tarjoavat paljon lähtökohtia taiteeseen ja kädentaitoihin sekä toimivat ympäristöherkkyyden herättäjinä.

Kuvataiteessa ja kädentaidoissa käytetään paljon materiaaleja – ellei sitten olla luomassa aineetonta teosta. Taide kokoaa yhteen erilaisia nuoria ja kehittää vuorovaikutustaitoja monella tasolla. Vaikeatkin asiat saavat muodon, kun niitä ”käsitetään” käsin tekemällä. Itseilmaisun ja onnistumisen kokemusten myötä käsitys itsestä kyvykkäänä toimijana vahvistuu.

Taiteen avulla nuoret voivat ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja herättää keskustelua itselleen tärkeistä asioista. Osallistumalla erilaisiin kampanjoihin ja kehittämällä omia kampanjoita nuoret voivat toimia ympäristön puolesta ja rakentaa parempaa maailmaa oman harrastuksen avulla. Läheinen suhde luontoon ja taiteeseen

Tunnelmointia

 • Elämäntarinapolku
  Muotoillaan oma elämäntarina pieneksi luontopoluksi. Kukin rakentaa omalle polulleen luonnonmateriaaleista haluamansa asiat. Kuljetaan jokaisen polku yhdessä. Muunnelma: kootaan luonnonmateriaaleista omakuvat maastoon lepäämään.
 • Voimalahjakortit
  Järjestetään lahjapaja, jossa jokainen tuunaa yhden kauniin kortin, johon on kirjoitettu voimaannuttava ja kannustava ajatus. Valmiit kortit sekoitetaan ja jaetaan ryhmäläisille sattumanvaraisessa järjestyksessä.
 • Valokuvataan kukin nuori hänen itse valitsemassaan luontokohteessa
  Voidaan käyttää tekstiilejä ym. rekvisiittaa. Pyydetään nuoria kuvaamaan paikan valinnalla, asennolla ja rekvisiitalla jokin haluamansa tunnetila tai ajatus. Voimauttavan valokuvan menetelmä
 • Tuunataan tuote esim. t-paita tai kassi ottamalla ideoinnin lähtökohdaksi omat unelmat, toiveet, tulevaisuuden tavoitteet ym.
 • Maailmanparannusta omin käsin. Osallistutaan kampanjoihin, joissa tehdään jotain hyvää toisille ihmisille tai eläimille. Tutkimusten mukaan toisten auttaminen lisää omaa henkistä hyvinvointia ja onnellisuutta.
 • Turvapeitto ja halinalle. Muistellaan lapsuuden lempileluja tai vaatteita. Miksi ne olivat niin tärkeitä? Kuinka tavarasta voi kehittyä turvallisuuden tunnetta lisäävä? Toteutetaan muisto taiteellisin keinoin.
 • Ulkokuoren kertomaa. Tutustutaan erilaisiin pukeutumistyyleihin muotilehdistä, ja mietitään mitä niillä halutaan viestiä.

Yhdessä tekemistä

 • Osallistutaan ajankohtaisiin kampanjoihin
  kuten esim. SPR:n neulekampanjat. Lisätietoja löytyy netistä hakupalveluilla.
 • Toteutetaan asuinalueella kantaa ottava ympäristötaideprojekti. 
  Tehdään taidenäyttely oman ympäristön puolesta (esim. valokuvataan alueen kauniita, rumia tai saastuneita paikkoja) ja viedään se näytteille vaikkapa kirjastoon. www.environmentalart.net
 • Valmistetaan neulegraffitteja,
  ja koristetaan niillä lähiympäristöä. Valokuvataan kohteet.
 • Tehdään katoavaa taidetta. www.environmentalart.net
 • Otetaan taiteen keinoin kantaa uhanalaisista eläimistä saatujen materiaalien käyttöä vastaan.
 • Järjestetään nuorisotalolla ideakilpailu uusiomateriaalien käytöstä.
 • Haastetaan nuoret tekemään turhien tavaroiden inventaario komeroissaan ja järjestetään kirppis, jonka tuotto annetaan yhdessä valittuun kohteeseen. Järjestetään kirpparille tuunauspiste.
 • Tehdään retki kierrätyskeskukseen
  ja haetaan sieltä materiaaleja kädentaitojen toimintaan (ilmainen askartelupörssi).
 • Kehitellään aineettomia lahjoja joululahjapajassa.
 • Taiteillaan ja tuunataan positiivisen energian kortteja, joissa on jokin hyvä ajatus. Lähdetään kierrokselle ja jätetään kortit paikkoihin, joista joku voi sattumalta niitä löytää.
 • Valitaan myrkyttömät materiaalit, ja kehitellään yhdessä lämmintä vettä säästäviä työskentelytapoja. 
  Pohditaan ympäristön kemikalisoitumista. Mitä kemikaaleja käytämme päivittäin? Voiko nuorisotalon taidetoiminnoissa vähentää vaarallisen jätteen syntymistä? vaarallinenjate.fi
 • Haetaan luonnosta materiaaleja kädentaitoihin
  Värjätään kasvi- ja sieniväreillä kangasta ja lankoja. Maalataan florelleja eli hierotaan kasveista värejä suoraan paperille. Muistetaan jokamiehenoikeudet
 • Järjestetään lintutapahtuma
  Tiiraillaan kiikareilla ja tunnistetaan lintuja nuorisotalon pihapiiristä. Tehdään linnunpönttöjä ja viedään ne paikoilleen. www.birdlife.fi
 • Otetaan kädentaitojen ryhmässä teemaksi muovi
  Opetellaan tunnistamaan muovituotteita ja kehitellään keinoja, miten muovia voisi välttää nuorisotalolla ja omassa elämässä.
 • Järjestetään talolla polkupyörien korjausilta
  Polkupyörän huolto ja korjaus
 • Kerätään nuorisotalolta kaikki rikkinäiset tavarat tiettyyn paikkaan, ja järjestetään korjaustalkoot
 • Ommellaan nuorisotalolle kestokasseja 
  ja etsitään niille sellainen paikka, josta ne löytyvät helposti kauppaan lähdettäessä.

Oivallukset

 • Visuaalisessa taiteessa ja kädentaidoissa käytetään paljon materiaaleja. On tärkeää tunnistaa niiden elinkaari. Ympäristökasvatuksen näkökulmasta olennaista on keskustelu aineen kiertokulusta maapallolla.
 • Keskustellaan hamstraamisesta, haluamisesta ja tarvitsemisesta. Mikä saa ihmisen hamuamaan tavaraa ympärilleen? Miksi jotkut eivät halua käytettyä?
 • Pohditaan mitä materiaaleja ja millä tekniikalla kannattaa yhdistää. Miten se vaikuttaa esimerkiksi lajitteluun. Mitä tarkoittaa ekotehokkuus?
 • Millaisten materiaalien käyttö on ympäristön kannalta kuormittavinta?
 • Tutustutaan eri kulttuurien taiteeseen ja perinnekäsityöhön, ja pohditaan miten ne kuvaavat luontoa ja luontosuhdetta
 • Ennen muinoin oltiin ekologisia – vai oltiinko! Mennään Kansallismuseoon etsimään aikaa ennen muovia ja ylenpalttista kuluttamista. Olivatko asiat ennen paremmin kuin nyt? Miten arkiaamumme eroaisivat nykyisistä, jos siirtyisimme ajassa 150 vuotta taaksepäin? kulttuuriperintokasvatus.fi

Avainsanat