1. Nära förhållande till naturen

Positiva naturupplevelser utvecklar och stärker en bra relation till naturen. Ett sådant känslomässigt band stöder en miljömässigt respektfull attityd, som i sin tur är en hörnsten i miljöansvarig verksamhet..

Naturen öppnar sig när vi är stilla och mottagliga

Genom upplevelser och sensoriska upplevelser i naturen strävar vi efter att öppna en kontakt till egna de egna känslorna och samtidigt väcka intresse för naturen. Berikande naturupplevelser ökar hopp och livskraft, och skapar därmed också en grund för socialt stärkande.

I bästa fall kan en stark upplevelse av att tillhöra något stort och gemensamt uppstå i naturen, där man själv har en egen meningsfull uppgift. Många studier har visat att vistelse i naturen ökar en persons fysiska och psykiska välbefinnande. Redan fem minuter av naturexponering förbättrar humöret.

Studier visar att vistelse i naturen sänker blodtrycket och minskar stress. Det har bevisats att en 20 minuters vistelse i naturen minskar aggression, sorg, ångest och ökar energin. En längre vistelse mitt i grönskan förbättrar också koncentrationsförmågan. Naturen börjar i allt högre grad användas i vård- och terapiarbete.

I naturen kommer man loss från vardagen och presterande

Naturupplevelsernas kraft ligger också i det faktum att de inte behöver presteras. Det räcker med att bara vara. Naturen kan tänkas finnas överallt och därmed betonas idén att vi är en del av naturen och i kontakt med den genom varje andetag. Insikten om detta kan ha stor påverkan.

Å andra sidan kan man tro att naturen är en plats dit man går, till exempel en vildmark, en havsstrand eller en stadsskog. Detta kan skapa en känsla av att kliva in i en annan värld. Det finns något annat omkring oss än vad vi normalt upplever, något förunderligt. Vi kan uppleva att vi kommer loss från vardagen.

Naturen arbetar i ledarens ställe.

En naturlig miljö kan ge även slutna och blyga unga en lugnande plats att vara tillsammans, det finns ingen anledning att hela tiden vara för nära eller ansikte mot ansikte i naturen. Det är lättare att vara sig själv. Berikande naturupplevelser kan utgöra en fristad för den ungas sinne, där de kan återvända till i sina tankar och ta skydd.

Unga behöver inte vara intresserade av naturen för att dra nytta av dess goda effekter. Studier tyder på att det finns en mekanism i hjärnans strukturer som snabbare ger en positiv snarare än en negativ upplevelse i naturen. När vi befinner oss i naturen är vi vänligare och förhåller oss positivare till varandra. Det här är en tanke som lönar sig att testas även i ungdomsarbetet.

Nyckelord

Ärligt talat