2. Miljögärningar

Deltagande är en personlig erfarenhet av tillräckligheten av sina egna förmågor, betydelsen av sin egen roll och att få ansvar i sin egen gemenskap. Att erfara deltagande främjar engagemang i verksamhet för att förbättra gemensamma frågor.

Att stärka relaterade begrepp till egenmakt är en av hörnstenarna i miljöfostran, eftersom det ger oss en känsla av att våra handlingar och aktiviteter har betydelse. Liksom deltagande kräver egenmakt vanligtvis en effekt av deltagandet, dvs. deltagandet har gett några konkreta resultat som deltagarna känner till.

Miljömedborgarskap – De egna handlingarna spelar roll

Målet med miljöfostran kan ses som ett stöd för miljömedborgarskap. Miljömedborgarskap betyder förståelsen av att de egna tankarna och gärningarna har betydelse. Det inkluderar medvetenhet, inre motivation, engagemang, ansvar, omsorg, gemenskap och deltagande. Miljömedborgarskap är en dimension som starkt associeras med en individs vardag och personliga val.

Om fokus ligger enbart på personligt ansvar riskeras dock att miljöfrågorna individualiseras och avpolitiseras. Miljömedborgarskap är både ett personligt påverkande och ett samhälleligt deltagande, med målet att förändra sociala, politiska och ekonomiska förhållanden i en mer miljövänlig och rättvis riktning.
De praktiska verksamhetssätten som miljömedborgare lär man sig bäst genom att själv vara verksam. Deltagande kan ses som en lärandeprocess där man lär sig, tar till sig och intresserar sig för världen och samhället kring sig.

Man kan också tänka som så, att deltagande är en metod för att få människor att bry sig mer om sin miljö och ta ansvar för den. Deltagande kan också som bäst skapa egenansvar, som kan ses som en av de viktigaste förutsättningarna för miljömedborgarskap.

Människor bör ges möjlighet att vara delaktiga i verksamhet, för det man har upplevt själv är värdefullt och sådant som man vill ta ansvar för. Fostran som siktar på miljömedborgarskap bör därför fokusera på handlingsinriktat och deltagande lärande, där miljömedborgarskap utvecklas genom att arbeta med verkliga miljöfrågor. Miljöfostran som stöder miljömedborgarskap ger unga möjlighet att själva vara aktiva verksamma medborgare och lära sig medborgarskap i sina egna liv.

(Text ovan: Sanna Koskinen)

Ansvaret för miljön utvecklas genom deltagande

Miljöfostran på en ungdomsgård kan inte vara verksamhet som dras endast av ledarna, utan den måste erbjuda de unga meningsfulla möjligheter att delta och agera. Den vuxnas roll är att göra verksamheten möjlig, ge stöd och vara en partner.

Miljöfrågornas komplexitet och globala betydelse kommer oundvikligen fram när de diskuteras i en grupp med andra unga. Påverkningssystemet Krut för unga erbjuder goda möjligheter till att föra fram ungas egna idéer och de frågor de tycker är viktiga.

Nyckelord

Ärligt talat