Stress och utmattning

En negativ stressreaktion uppstår på grund av för höga krav och för lite resurser.

Stressen är en naturlig reaktion då det händer för mycket i livet. Den kan endera vara positiv eller negativ. Den positiva stressen hjälper dig att energiskt ta hand om vardagsärenden. Den negativa stressen känns otrevlig, spännande eller ångestfylld. Stressen kan kännas som skakning i kroppen, svettning och hjärtklappning.

Stressen är en individuell erfarenhet. Människorna upplever olika saker stressande. Det som stressar upp en kan kännas inspirerande av en annan. Tillfällig och rimlig stress kan även vara en positiv resurs, eftersom den ökar på uppmärksamheten samt koncentrations- och prestationsförmågan.

Tillfällig och rimlig stress kan även vara en positiv resurs, eftersom den ökar på uppmärksamheten samt koncentrations- och prestationsförmågan.

Det väsentliga i att uppleva stress är att fokusera sig på om stressen är kontinuerlig eller tidsbunden. Människan tål bättre tidsbunden stress. Även människans tolerans är en väsentlig del av stressupplevelsen. Toleransen växlar beroende på personen. Det som stressar en, stressar inte en annan.

Långvarig stress tär på resurserna och det skulle vara bra att lära sig känna igen de egna stressymtomen i tillräckligt god tid. Om stressen varar länge kan den till exempel orsaka gråtmildhet, irritation, sömnlöshet, andnöd, svårigheter att koppla av samt magbesvär. Om stressupplevelsen regelbundet stör din vardag och påverkar det egna välbefinnandet negativt, skulle det vara viktigt att stanna upp och fundera hur situationen kunde förändras. Det är möjligt att lära sig olika stresshanteringsstrategier. Ibland kan det även vara nyttigt att söka samtalshjälp. Man kan till exempel besöka studenthälsovården eller psykologen i den egna skolan för att diskutera studierelaterad stess.

Långvarig stress kan leda till utmattning

Trötthet och stress kan omvandlas till utmattning ifall det händer mycket på en gång i ens liv. Om du till exempel utöver en tät arbets- eller studietakt har problem i människorelationerna och dina hobbyer kräver mycket tid, hinner du nödvändigtvis inte återställa dig och vila tillräckligt. Den normala tröttheten försvinner genom att sova, men utmattning kräver oftast en långvarigare vilotid och förändringar i vardagen. Detta kan betyda att man tillfälligt måste avstå från hård träning eller få (sjuk)ledigt.

Utmattningen ser inte efter ålder eller status, utan den kan lika bra förekomma hos en gymnasist som hos en småbarnsförälder. Utmattningen visar sig nödvändigtvis inte som fysisk trötthet, utan kan mer hos dig själv eller andra synas som psykisk trötthet; nedstämdhet, irritation eller negativt tänkande. En väldigt utmattad människa håller sig naturligt för sig själv och orkar nödvändigtvis inte upprätthålla sina sociala relationer. 

Man kan bli utmattad fastän man inte skulle arbeta eller studera. Man kan bli utmattad och trött även på grund av att det inte finns någon intressant sysselsättning i ens liv och det finns för mycket spilltid.

Å andra sidan kan vi tänka att tröttheten försvinner bara vi försöker orka och kämpa vidare. Vi kan tänka att bekymren och stressen nog lättar bara vi så att säga springer undan dem. Oftast blir tröttheten på grund av detta ändå djupare och kan leda till utmattning. Mitt i utmattningen är det viktigt att ta hand om sitt eget ork genom tillräcklig sömn, mat och intressant sysselsättning.

Om utmattningen inte lättar med ordentlig vila och dämpande av takten, kan det finnas skäl att vända sig till en expert. Vänligen kontakta psykologen vid ditt gymnasium eller din yrkesläroanstalt om din utmattning är relaterad till dina studier. Psykologens kontaktuppgifter finns på din läroanstalts webbplats. Många yrkeshögskolor har studiepsykologer som hjälper till i ärenden gällande studieorken. Högskolestuderande betjänas även av SHVS. Alla unga över 13 år som bor i Helsingfors kan använda sig av Mieppi (serviceställe för mentalvårdstjänster).

Ärligt talat