Sex och sexualitet

Sexualiteten är en del av mänskligheten och den berör var och en av oss.

Erfarenheten om den egna sexualiteten upplevs ofta som en betydelsefull del av identiteten och dess uppkomst. På grund av detta upplever många ofta sexualiteten som en personlig sak.

Intresset för sexualiteten och saker gällande den ökar i puberteten. I och med könsmogenheten fäster man lätt uppmärksamhet på den på ett helt nytt sätt. Den egna sexualiteten och andras sexualitet börjar intressera, och i något skede börjar man förstå den som en mycket vidare helhet.

Sexualiteten inkluderar flera olika slags delområden, varav ett är sex. Fastän sex är en central del av sexualiteten och ett uttryck för den, inkluderar sexualiteten även mycket mer. Det är bra att sätta sig in i sexualiteten på ett mer helhetsmässigt sätt bland annat ur den sexuella hälsans, de sexuella rättigheternas och den sexuella mångfaldens synvinklar, för att var och en ska kunna hantera och förverkliga sin sexualitet på ett tryggt sätt som passar en själv.

På denna webbplats finns information om bland annat preventivmedel, könssjukdomar och graviditet.

Ärligt talat