Graviditet

Man kan bli gravid om man haft samlag utan preventivmedel, om preventivmedlet inte har använts korrekt eller om det har gått sönder.

Graviditeten kan vara önskad och planerad, men den kan även ske oplanerad. Det finns olika hjälp och stöd för båda situationerna.

Man kan bli gravid även vid första samlaget, även om menstruationen inte har börjat, även om samlaget inte inkluderar ejakulation och om inget preventivmedel använts eller om det har använts fel.

Det lönar sig att göra ett graviditetstest om menstruationen är sen och du har haft samlag. Ibland är menstruationen naturligt oregelbunden. Då lönar det sig att säkerställa möjligheten för graviditet med ett test. Graviditetstest som görs hemma kan köpas i matbutikerna och apoteken.

Graviditetstestet utförs som urintest. Det lönar sig att göra testet direkt då menstruationen är sen. Om du inte vet när menstruationen borde ha börjat, kan du göra testet 3–4 veckor efter samlaget.

Om du hellre vill göra graviditetstestet i hälsovården, kontakta skol- eller studerandehälsovården eller den egna hälsostationen.

Vad ska jag göra om graviditetstestet är positivt?

Om graviditeten är önskad:

Om du vill fundera på din situation eller överväger abort:

Avbrytande av havandeskap, det vill säga abort

Det finns många olika orsaker och olika livssituationer som gör att en kvinna beslutar sig för att göra abort. Var inte ensam när du fattar beslut om att göra abort.

Läs mer om abort och det psykiska välbefinnandet på Terveyskirjasto (på finska)

Aborten bör göras innan den 12:e graviditetsveckan, det vill säga inom cirka tre månader från att graviditeten börjat. Aborten kan även göras senare av särskilt vägande skäl. Aborten görs på sjukhus, dit man blir remitterad av hälsocentralsläkaren eller en privat läkare.

På sjukhuset diskuterar man tillsammans med vårdaren och läkaren, samt beslutar om vilken metod aborten utförs på. Det finns två olika abortmetoder: medicinsk och skrapning. Största delen av aborterna utförs nuförtiden medicinskt.

Läs mer om abort i Hälsobyns artikel

Abort som minderårig

Det är bra att berätta om graviditeten till sina vårdnadshavare eller en närstående vuxen, så att hen kan stödja dig i din situation. Om du vill kan vårdpersonalen följa med dig och diskutera saken med dina vårdnadshavare.

Minderårigas föräldrar kontaktas inte av sjukhuset i samband med aborten, om den unga inte själv ber om det. Dokument som hör ihop med vården, såsom läkarjournaler och patientfakturor, kan fås i pappersformat på sjukhuset. De måste alltså inte skickas hem.

Om personalen på sjukhuset oroar sig för den unga, kan de göra en barnskyddsanmälan. Om sjukhusets personal misstänker att den unga utsatts för sexualbrott, görs en brottsanmälan om saken.

Unga under 16 år som ansöker om abort träffar även alltid en socialarbetare.

Ärligt talat