Seksi ja seksuaalisuus

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja se koskettaa jokaista.

Kokemus omasta seksuaalisuudestaan koetaan usein merkittäväksi osaksi identiteettiä ja sen rakentumista. Tämän takia moni kokeekin seksuaalisuuden usein henkilökohtaisena asiana. 

Kiinnostustus seksuaalisuutta ja siihen liittyviä asioita kohtaan kasvaa murrosiässä. Sukukypsyyden saavuttamisen myötä siihen tulee myös helposti kiinnitettyä aivan uudella tavalla huomiota. Oma ja muiden seksuaalisuus  alkavat kiinnostaa, ja jossain vaiheessa seksuaalisuuden alkaa ymmärtää paljon laajempana kokonaisuutena. 

Seksuaalisuuteen liittyykin paljon erilaisia osa-alueita, joista yksi on seksi. Vaikka seksi on keskeinen osa seksuaalisuutta ja sen ilmentämistä, liittyy seksuaalisuuteen myös paljon muuta. Jotta jokainen voisi käsitellä ja toteuttaa seksuaalisuuttaan turvallisesti ja itselleen sopivista lähtökohdista, on hyvä perehtyä seksuaalisuuteen kokonaisvaltaisemmin muun muassa seksuaaliterveyden, -oikeuksien ja seksuaalisen moninaisuuden näkökulmista.

Tältä sivustolta saat tietoa muun muassa ehkäisystä, seksitaudeista ja raskaudesta.