Könssjukdomar

Könssjukdomar är infektionssjukdomar som orsakas av endera bakterier eller virus, som smittar via oskyddat sex.

Smitta av könssjukdom kan inte bedömas på grund av symtom, eftersom en del av könssjukdomarna inte orsakar någon symtom. Det lönar sig alltid att låta sig testas mot könssjukdomar efter oskyddat sex. Det är viktigt att behandla en könssjukdom, eftersom obehandlade könssjukdomar har sina egna risker.

Klamydia

Klamydia är en vanlig könssjukdom som orsakas av en bakterie. Klamydia smittar via oskyddat sex, det vill säga via vaginal- och analsamlag samt via oralsex, då ingen kondom används. Den smittar lika lätt oavsett kön.

Symtom
Största delen av människorna får inga symtom av klamydia. Det går inte att bedöma om man fått en könssjukdom eller inte baserat på symtom. Enda sättet att utreda om man blivit smittad av klamydia, är att låta sig testas mot könssjukdomar. Även symtom, såsom smärta i samband med urinering och ett tätare urineringsbehov, kan höra ihop med klamydia. Det är viktigt att behandla klamydia, eftersom obehandlad klamydia kan orsaka barnlöshet.

Behandling
Vanligtvis utreds eventuell smitta av klamydia med hjälp av ett urinprov. Provet kan även tas med en bomullspinne ur livmodermunnen, urinröret eller vid behov ur svalget eller analöppningen. Klamydia behandlas med antibiotika. Efter behandlingen är det viktigt att säkerställa med ett nytt prov att smittan behandlats.

Undersökningen, behandlingen och medicinen är avgiftsfri inom den offentliga hälsovården. Även sexpartnern bör behandlas, även om hen inte har några symtom.

HPV och kondylom

HPV, det vill säga humant papillomvirus, är det allra vanligaste viruset som smittar via sex. Det finns cirka 200 HPV-typer som smittar via sex. En del av dessa virustyper orsakar kondylom, det vill säga vårtor i könsorganen. Andra papillomvirustyper kan orsaka förändringar på könsorganens slemhinnor.

Kondylom smittar via vaginal- och analsamlag samt via oralsex, då ingen kondom används. Det kan även smitta via händerna, ifall man med handen berör ett hudområde som omfattar viruset och omedelbart efter det berör könsorganet hos en annan person.

Symtom
Kondylom består av vårtor som oftast förekommer vid könsorganet. Ibland syns kondylom enbart som en ojämn yta på slemhinnan eller huden.Kondylom kan klia, men är vanligtvis symtomfri. En liten del av konstaterade slemhinneförändringar som orsakats av HPV kan exponera mot cancer. Vårtor som orsakats av HPV tyder dock inte på cancer.

Behandling
Mindre kondylom kan vårdas med medicinska krämer eller lösningar. Om vårtan är stor, kan den vårdas till exempel med laser- eller frysbehandling. Behandlingsformen avlägsnar inte viruset, men påskyndar läkningen. Majoriteten av människorna blir smittade i något skede av sitt liv, men HPV-viruset lämnar kroppen av sig självt hos största delen av människorna.

Kolla platserna för test mot könssjukdomar under punkten ”Var kan man låta sig testas?”.

Kurkku muovissa
Charles Deluvio

Herpes

Herpes orsakar en inflammation med blåsor. De första symtomen på herpes förekommer inom två veckor från smittan. Könsherpes förekommer vanligtvis som blåsor, sår, smärta och rodnad vid könsorganet.

Virussmittan förblir i kroppen, vilket innebär att herpes kan uppvisa symtom ännu flera år efter smittan. Då är symtomen oftast lindrigare. Hos en del förnyas inflammationen aldrig.

Behandling
Herpes kan inte testas på förhand, utan först då blåsorna uppstått. Provet tas med en bomullspinne direkt från en färsk blåsa.

Herpesviruset förblir i kroppen och det finns inget läkemedel mot det. Med hjälp av medicin kan man lindra symtom och hindra uppkomsten av blåsor. Såren bör hållas rena så att de inte inflammeras. Herpes som återkommer ofta kan förebyggas med långvarig profylax.

Gonorré

Gonorré är en könssjukdom som orsakas av en bakterie.Den smittar via vaginal- och analsamlag samt via oralsex, då ingen kondom används. Obehandlad gonorré kan orsaka barnlöshet.

Symtom
Vanligtvis är gonorrén symtomfri. Det går inte att bedöma om man fått en könssjukdom eller inte baserat på symtom. Enda sättet att utreda om man eventuellt blivit smittad av gonorré är att låta sig testas mot könssjukdomar.

Behandling
Gonorréprovet tas vanligtvis som urinprov och sjukdomen vårdas med antibiotika. Provet kan även tas med en bomullspinne ur urinröret, livmodermunnen, svalget eller analöppningen. Undersökningen, behandlingen och medicinen är avgiftsfri inom den offentliga hälsovården.

Hepatit B och C

Hepatit B- och C-virus orsakar leverinflammation. Båda hepatittyperna smittar via vaginal- och analsamlag samt via oralsex, då ingen kondom används. Båda hepatittyperna smittar även via blod, till exempel via smutsiga nålar. Båda virustyperna exponerar mot cancer i levern.

Symtom
Fall med lindriga symtom och symtomfria fall är vanliga. Det går inte att bedöma om man blivit smittad eller inte baserat på symtom.

Behandling
Båda hepatittyperna testas med hjälp av blodprov. Det finns ingen effektiv behandling mot hepatit B-viruset, men med hjälp av mediciner kan man lindra symtomen. Största delen av dem som insjuknat i hepatit B blir friska av sig själva, men en del fortsätter att bära och smitta viruset. Däremot finns det medicinsk behandling mot hepatit C, men den fungerar inte på alla.

Det finns vaccin mot hepatit B, som ger ett bra skydd för personer utan smitta. Det finns inget vaccin mot hepatit C.

Syfilis

Syfilis är en sällsynt könssjukdom i Finland, men den har ökat under de senaste åren.Den smittar via vaginal- och analsamlag samt via oralsex, då ingen kondom används.

Symtom
Obehandlad syfilis har olika faser och en del av faserna kan ha olika symtom. Symtomfria faser kan räcka under flera år. Det går inte att bedöma om man blivit smittad av syfilis eller inte baserat på symtom. Enda sättet att utreda om man blivit smittad av syfilis, är att låta sig testas mot könssjukdomar. Obehandlad syfilis kan leda till farliga allmänna inflammationer.

Behandling
Syfilis undersöks med hjälp av blodprov då det gått två månader från den eventuella risksituationen. Behandling som påbörjas i tid fungerar alltid. Det finns en effektiv medicin mot syfilis som ges åt patienten som injektioner. Undersökningen, behandlingen och medicinen är avgiftsfri inom den offentliga hälsovården.

Kuva verkkokmelonista josta puuttuu palanen

HIV

HIV är ett immunbristvirus hos människan, som orsakar en långsamt progressiv infektion i kroppen. Personen som smittats exponeras så småningom mot olika sjukdomar. HIV smittar via vaginal- och analsamlag samt via oralsex, då ingen kondom används. Man kan även bli smittad via blod, till exempel via smutsiga nålar.

Nuförtiden kan man leva ett rätt så normalt liv med HIV-smitta. Hos största delen av behandlade smittor framskrider HIV inte till immunbrist, det vill säga till AIDS-fasen. Tack vare den medicinska behandlingen dör man väldigt sällan i HIV i Finland.

Symtom
Efter HIV-smitta kan människan vara symtomfri eller ha lindriga symtom i flera år. Enda sättet att utreda om man blivit smittad av HIV, är att låta sig testas mot viruset.

Behandling
HIV-smitta konstateras med blodprov. Testerna är helt säkra tre månader efter den eventuella risksituationen. Testerna är konfidentiella och resultatet ges enbart till den undersökta. Behandlingen och uppföljningen samt medicinerna mot HIV är avgiftsfria. HIV-infektionen kan inte botas, men med hjälp av medicinsk behandling kan virusets verksamhet i kroppen stoppas och dess tillväxt bromsas upp.

Hivpoint erbjuder aktuell information om HIV och om att leva med sjukdomen.

Var kan man låta sig testas?

Könssjukdomar undersöks och vårdas primärt på hälsostationer samt på polikliniken för könssjukdomar vid HUS hud- och allergisjukhus. Kontakta den egna hälsostationen eller studerandehälsovården vid den egna läroanstalten, om du misstänker smitta av könssjukdom eller vill låta dig testas. Det vore bra att låta sig testas mot könssjukdomar alltid efter oskyddat sex, eftersom en del av dem kan vara symtomfria.

Hälsostationernas kontaktuppgifter

Polikliniken för könssjukdomar, Hud- och allergisjukhuset

Ärligt talat