Bostadssökning

Innan du söker hyresbostad är det bra att fundera på hurdan bostad du vill bo i och med vem. Det är även viktigt att fundera på hur hög hyra du kan betala.

Det är oftast svårt att hitta bostad i Helsingfors och det kräver att man sätter sig in i sökandet. Situationen i Helsingfors är annorlunda än i övriga städer i Finland, eftersom det regelbundet flyttar människor hit för att studera eller arbeta.

Hyrorna i Helsingfors är högre än i övriga Finland och man kan bli tvungen att söka eller köa efter en lämplig bostad väldigt länge. Därför lönar det sig att de som flyttar till Helsingfors även är öppna för andra stadsdelar och boendeformer. Det kan vara lättare att hitta ett rymligt kollektiv i en förort intill trafikförbindelserna än en liten etta nära centrum.

Kom ihåg att fundera på följande saker innan du söker bostad

 • Hurdan boendeform passar mig? Vill jag ha egen lugn och ro eller gemenskap? Vill jag bo tillsammans med kompisar eller hyra ett rum i ett kollektiv?
 • Hur hög hyra har jag råd med? Studerande, arbetslösa och lägrebemedlade kan ansöka om bostadsstöd via FPA, men stödet täcker inte hela hyran.
 • Vilka andra kostnader tillhör boendet? Utöver hyran måste du till exempel betala för hemförsäkring, nätförbindelse, el och vatten.
 • Har jag råd att betala hyresgarantin? Hyresgarantin handlar om en pant, som betalas till hyresvärden i samband med hyrningen av bostaden. Hyresgarantin returneras då man flyttar ut från lägenheten. Som högst kan hyresgarantin handla om flera månaders hyra. Å andra sidan kan hyresgarantin hos stora hyresbolag vara liten, eller också kan den helt och hållet utebli.

En aktiv och duktig bostadssökande lyckas

Aktivitet är en trumf då man söker bostad. Det lönar sig att skriva ansökningar till så många hyresvärdar som möjligt. Uppdatera din ansökning alltid då din situation ändras. Uppdatera dina ansökningar senast innan de blir gamla. Ansökningarna är vanligtvis giltiga tre (3) till sex (6) månader.

Det lönar sig för hen som söker efter en förmånlig hyresbostad att ansöka om Helsingfors stads hyresbostäder samt övriga bostäder hos allmännyttiga hyresvärdar, eftersom hyran på dem vanligtvis är lägre än hos andra hyresvärdar. De allmännyttiga hyresvärdarna delar ut hyresbostäder i prioritetsordning, varvid din situation påverkar hur brådskande din ansökan är.

Du kan även utnyttja sociala medier i bostadssökningen.

Beskriv din bostadssituation och ditt bostadsbehov så noggrant som möjligt i fältet för mer information som finns i slutet av ansökningen, då du ansöker om hyresbostäder hos allmännyttiga hyresvärdar. I ansökningar till övriga hyresvärdar lönar det sig att poängtera hurdan hyresgäst du är och vilken förmåga du har att betala hyra. Du bör vara ärlig och besvara fältet för mer information sanningsenligt.

Mies tutkii tietokoneelta asuntojen pohjapiirroksia.
Virpi Velin

Privata hyresvärdar arrangerar ofta visningar av hyresbostäder.Oftast bestämmer hyresvärdarna själva tidpunkterna för visningarna och de är oftast öppna för alla. Det är bra att före varje visning kolla upp om anmälan krävs och om hyresvärden önskar att du tar med dig en färdigt ifylld bostadsblankett till visningen. Eventuella privata visningar kan separat överenskommas med hyresvärden.

Du kan även utnyttja sociala medier i bostadssökningen. På Facebook finns till exempel grupper där man söker och bjuder ut hyresbostäder. Du kan även i dina kanaler på sociala medier berätta att du söker bostad, så att dina vänner och bekanta kan tipsa dig om eventuella lämpliga bostäder.

Hyresavtalet ingås för en bestämd tid eller tills vidare

Det är dags att skriva ett hyresavtal då du har fått ett bostadserbjudande och emottagit bostaden. Hyresavtalet kan vara giltigt under en bestämd tid eller tills vidare. Det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt hyresavtal, så att du även efteråt vid behov kan bevisa villkoren som nämnts i avtalet.

Ett hyresavtal som gäller tills vidare är giltigt tills hyresgästen själv säger upp bostaden. Hyresgästen har rätt att säga upp ett hyresavtal som gäller tills vidare genom att minst en (1) månad innan uppsägningen av avtalet informera hyresvärden. Hyresvärden har även rätt att säg upp ett hyresavtal som är i kraft tills vidare. Då bör hyresvärden meddela om uppsägningen av hyresavtalet minst sex (6) månader innan avtalet upphör.

Vid ett tidsbestämt hyresavtal kommer hyresgästen och hyresvärden redan vid ingåendet av hyresavtalet överens om hyrestiden. Ett tidsbestämt hyresavtal kan inte sägas upp innan tidpunkten som nämns i hyresavtalet. Detta gäller båda parterna. Ifall hyresgästen vill säga upp det tidsbundna hyresavtalet, har hyresvärden rätt att debitera hyresgästen en ersättning för avtalsbrott.

Kontrollista för hyresavtal

Åtminstone följande saker bör nämnas i hyresavtalet:

 • Är hyresavtalet tidsbundet eller gäller det tills vidare, och från och med när träder hyresavtalet i kraft?
 • Uppsägningstid
 • Villkor för höjning av hyra. Villkor för höjning av hyra och tidpunkt för när höjning av hyra kan genomföras bör ingå i avtalet
 • Är det tillåtet att ha husdjur eller röka tobak i bostaden?
 • Hyran och vattenavgiften Storleken på hyresgarantin, dess betalning och returnering
 • Flyttdag och överlåtelse av nycklar
 • Bostadens skick och dess granskning
 • Städning och upprätthållande av bostaden och hyresgästens skyldighet att utföra en slutgiltig städning och vad den bör innefatta.

Ärligt talat