Betalningsanmärkning och förlust av kreditvärdighet

En betalningsanmärkning är inte världens undergång. En sådan får man om man inte har råd med att betala sina skulder.

En betalningsanmärkning och den i talspråket mera kända förlusten av kreditvärdighet kan orsaka olika utmaningar i livet. Betalningsanmärkningar är vanligare än man tror, och de berättar nödvändigtvis inget om förmågan att använda pengar. Om du har en betalningsanmärkning, kan den påverka skaffandet av kreditkort, beviljandet av avbetalningsavtal samt beviljandet av lån hos banken. Det kan även bli svårare att skaffa elavtal eller telefonabonnemang. I värsta fall kan betalningsanmärkningen göra det svårare att få en hyresbostad.

Ifall du lämnar dina fakturor obetalda kan det leda till en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningen kommer trots allt inte som en överraskning. Om man glömmer att betala räkningen senast den första förfallodagen betyder detta ännu inte att man förlorar sin kreditvärdighet. Beroende på fakturan och faktureraren tar betalningsanmärkningsprocessen tid. Det lönar sig ändå att så snart som möjligt börja reda ut de egna förfallna fakturorna.

Betalningspåminnelserna sänds av den ursprungliga avsändaren av fakturan. Om dessa inte betalas, ger den ursprungliga avsändaren av fakturan den obetalda fakturan till en inkassobyrå för inkassering. I detta skede har du fortfarande en möjlighet att betala fakturan utan att få en betalningsanmärkning.

Vanligtvis kommer betalningsanmärkningen när borgenären ansöker om en betalningsdom till skulden och den inkasseras via utsökning. Tingsrätten eller utsökningsmyndigheten anmäler anmärkningen till kreditupplysningsregistret. En betalningsanmärkning är alltså en anmärkning som orsakas av en skuld och som registreras i kreditupplysningsregistret.

Grunder till betalningsanmärkning:

  • skulden har givits av domstolen
  • utsökningsmyndigheten konstaterar gäldenären medellös
  • utsökningen har pågått i minst 1,5 år under en period på två år
  • betalningen av konsumentkrediten eller snabblånet har försenats med över 60 dygn och kreditgivaren har anmält skulden till kreditupplysningsregistret

Betalningsanmärkningen kvarstår i 2–4 år i registret oberoende av situationen.

För en minderårig (15–18 år) kan man i kredituppgifterna enbart registrera en medellöshetsanmärkning som konstaterats av utsökningen. Medellöshetsanmärkningen konstateras om gäldenären inte har inkomster eller egendom som går att utsökas.

Nuori mies katsoo kannettavaa tietokonetta
Jussi Hellsten

Inkassering och utsökning

Ifall du inte betalar din skuld frivilligt trots betalningspåminnelserna eller -kraven, kan borgenären som ett sista alternativ inkassera skulderna via utsökning. Utsökning innebär tvångsindrivning, men den grundar sig på lagen. Det finns ändå fortfarande en chans att frivilligt betala skulderna vid utsökningen.

Skulder kan i vissa situationer även skötas bort med hjälp av utsökningen. Om du saknar betalningsförmåga, förmedlar utsökningsmyndigheten pålitlig information om saken till borgenären och de onödiga utsökningsförsöken upphör. Utsökningen är ett sätt för att lösa skuldproblem antingen permanent eller tillfälligt.

Skulderna utsöks inte ändlöst. De kan dras bort från utsökningen antingen genom skuldsanering eller så upphör inkasseringen av dem förr eller senare på grund av att de blivit gamla.

Utsökningen gör ingen anmälan om skulden till kreditupplysningsregistret, vilket innebär att det inte uppstår någon betalningsanmärkning om du betalar skulden. Ifall skulden genast är utsökningsduglig, så som till exempel hälsovårdsavgifter, uppstår överlag ingen betalningsanmärkning. Men om det redan via rätten ansökts om betalningsdom för skulden, har det redan tidigare uppstått en anmärkning i kreditupplysningen. Denna anmärkning kvarstår fastän du skulle betala av hela skulden via utsökningen.

Du kan utreda dina utsökningsärenden genom att beställa en utskrift på gäldenärens utsökningsärenden. Utskriften innehåller information om gäldenärens uträttande av utsökningsärenden, avgifter och åtgärder som under fyra års tid riktats mot gäldenären.

Ärligt talat