Stöd och förmåner

Stöd och förmåner utbetalas i Finland på basis av livssituationen. Till exempel studerande och arbetslösa har sina egna stöd. Även yrkesverksamma kan vara berättigade till vissa stöd. Största delen av stöden och förmånerna betalas av FPA.

Förmånerna ansöks skriftligt och ofta måste flera olika bilagor bifogas till ansökan. Det lönar sig att leverera bilagorna i samband med ansökan. Ibland begär FPA eller någon annan myndighet om mer bilagor i efterhand, det vill säga för att komplettera ansökan.

De vanligaste bilagorna:

  • arbets- och/eller studieintyg
  • läkarintyg
  • skattebeslut
  • hyresavtal

Ett skriftligt beslut ges över de flesta förmånerna. Det lönar sig att läsa beslutet noggrant. Ibland kan det även finnas mänskliga fel i officiella beslut och därför är det viktigt att besluten kontrolleras. Förmånsmottagaren, det vill säga den sökande, ska så snabbt som möjligt meddela om eventuella ändringar. Vid mån av möjlighet lönar det sig alltid att skriftligt meddela om ändringarna. Ändringen kan utföras skriftligt till exempel via FPA:s E-tjänst vid punkten Meddelanden och bilagor. Anvisningar för ansökan om ändring finns bifogade i beslutet.

En del av förmånerna, så som arbetslöshetsdagpenningen, sjukdagpenningen och den inkomstrelaterade penningen tillhör de beskattningsbara inkomsterna. Ingen skatt betalas däremot på utkomststödet. Skatteåterbäringen eller ”skattesmällen”, det vill säga restskatten, utbetalas eller ska betalas vanligtvis en gång per år. Restskatten kan även betalas i rater. Skatteåterbäringen beaktas som inkomst i kalkylen för utkomststöd.

Ärligt talat