FAQ / Ofta ställda frågor, Den ätbara parken

För vem är Den ätbara parken avsedd?

Parken och dess verksamhet är främst riktad till ungdomar i åldern 9–17 och ungdomsgrupper. Vi ordnar också verksamhet för unga vuxna upp till 29 år. Ungdomsgrupper och till exempel ungdomsorganisationer kan också boka lokalen för eget bruk.

Den ätbara parken är ett öppet område för stadsborna och sommartid kan man öppet ge sig till parken för se den, njuta av sommarkaffe och titta på hönsen. På onsdagar kl. 17–19 ordnas öppna odlingstalkon i parken för alla intresserade.

Är tillfällena som ordnas i Den ätbara parken öppna för alla?

Evenemangen i Den öppna parken är öppna för alla ungdomar. Parken är en diskrimineringsfri plats och alla är välkomna att bekanta sig med verksamheten. Beroende på evenemangets innehåll och tema kan det eventuellt begränsas till ungdomar i någon viss ålder.

När har Den ätbara parken öppet?

Den ätbara parken är ett öppet område för stadsborna och sommartid kan man öppet ge sig till parken för se den, njuta av sommarkaffe och titta på hönsen. På onsdagar kl. 17–19 ordnas öppna odlingstalkon i parken för alla intresserade.

Företagare kommer till kaféverksamheten i Den ätbara parken via 4H-föreningens program Yrityskesä, där Helsingfors stad är med och stödjer ungdomars entreprenörskap på sommaren.

Vem sköter hönsen i Den ätbara parken?

En grupp privatpersoner tar hand om hönsen, som de hyr in över sommaren till parken och svarar för att sköta och mata hönsen. Aktiviteterna sker i samarbete med Ungdomstjänsterna. Du kan be personalen om mer information.

För vilket ändamål kan man reservera Den ätbara parken?

Ungdomsorganisationer och andra grupper som ordnar hobbyverksamhet för unga kan boka plats till exempel för sin egen klubb- eller kursverksamhet. Ungdomsgrupper kan också boka plats till exempel för att planera eller organisera sin egen verksamhet.

Kan man fira födelsedagar i Den ätbara parken?

Man kan ansöka om tillfälliga turer med en blankett för användningstur. Ungdomsgrupper och -organisationer har förtur. Användning av lokaler och tjänster indelas i avgiftsfri och avgiftsbelagd användning. Mer information finns på sidan för lokalbokning.

Nyckelord

Ärligt talat