Bokning av plats i Den ätbara parken

Turer ansöks med ungdomstjänsternas blanketter. För lokalerna tillämpas hyror som fastställts av ungdomsnämnden.

Bokning av Den Ätbara Parken:

Den ätbara parken kan bokas när det inte ordnas egen verksamhet i den. Tiderna ansöks med ungdomstjänsternas blankett för användningstur och för godkända tider tecknas ett avtal om användning på egen hand.

Vid utdelning av användningstider har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur och för dem är tiderna avgiftsfria.

Kom i god tid före din användningstid överens om introduktion och överlåtelse av nycklar med parkens personal.

Blanketter

Prislist

Användning av lokaler och tjänster indelas i avgiftsfri och avgiftsbelagd användning.

Allmänna anvisningar

I lokalerna agerar vi enligt självständighetsprincipen, de ska alltså lämnas lika välstädade som de var när ni kom.

Det lönar sig att särskilt se till att köket, spisen, kärlen och gårdsområdet är prydliga, eftersom nästa grupp eventuellt kan komma genast efter er. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för slutstädningen och för att lägga tillbaka alla saker. Om något går sönder under er användningstur ska ni anmäla det till personalen.

Introduktion, användningsavtal och nycklar

Det tecknas alltid ett avtal om användning av lokalerna på egen hand.Det kan enbart undertecknas av en myndig ansvarsperson för gruppen, som ska framföra identitetsbevis. Samtidigt överlåter man nyckeln och ger en introduktion i praxis för lokalen.

Avtala med personalen i förväg om introduktionen. I lokalen finns en infomapp med uppgifter om praxis för området. Under introduktionsvandringen anges hur nycklarna ska returneras.

Internetuppkoppling

Parken har en egen internetuppkoppling och ett lösenord ges vid introduktionen.

Rökfrihet

Den ätbara parkens inomhuslokaler och husets gårdsplan är rökfria och rusmedelsfria områden där principerna för ett rökfritt Helsingfors följs.

Ekologiskhet

Ungdomstjänsternas verksamhetsställen följer hållbara levnadssätt, vilket innebär att verksamheten är så ekologisk som möjligt. Energi och vatten används sparsamt, och avfallet sorteras omsorgsfullt. Varje användare tar det sorterade avfallet till avfallskärlen och lägger in nya soppåsar för nästa användare i sopkorgarna inomhus.

Ungdomstjänsternas övriga lokaler, föreningsmeddelande och understöd


Boka lokaler för verksamhet

Helsingfors stad har ungdomsgårdar och andra verksamhetslokaler runtom staden, i vilka föreningar och grupper kan ansöka om användningsturer för till exempel dagslägersverksamhet.

Partnerenhetens föreningsmeddelande

I det elektroniska föreningsmeddelandet som ges ut fyra gånger i året berättar man för föreningar och ungdomsgrupper om understöd och andra tjänster samt om aktuellt inom ungdomstjänsterna.

Understöd till ungdomsverksamhet

Staden stödjer varje år helsingforsiska föreningar för yngre ungdomar och ungdomar, föreningarnas sektioner för yngre ungdomar och ungdomar, samt ungdomsgrupper. Understödsformerna är: årliga bidrag, dvs. verksamhets-, avlönings- och lägerbidrag för ferietider samt projektbidrag som kan ansökas året runt.

Nyckelord

Ärligt talat