Om oss: Den ätbara parken

Den ätbara parken hör till Enheten för ungdomsarbete inom miljöverksamhet.

Enheten har som uppgift att stöda ungdomsarbetets miljö- och naturfostran, göra det möjligt för unga att uppleva miljö-, äventyrs- och lägerverksamhet, stöda ungas självständiga verksamhet för naturens väl samt öka på ungas kunskaper om miljön.

Du kan boka lokaler vid följande verksamhetsställen:

Turer beviljas i första hand till grupper av helsingforsiska unga, ungdomsorganisationer och grupper av skolelever, för vilka användningen av våra lokaler är avgiftsfri.

Ärligt talat