Skarppi

Skarppi on toiminnallista vertaisvalistusta alkoholista ja kannabiksesta nuorilta nuorille. Skarppikoulutuksen saaneet 8.-9.-luokkaiset oppilaat ohjaavat 7.-luokkaisille oppitunteja, joissa keskustellaan alkoholista, kannabiksesta ja päihdeasenteista pienryhmissä. Lisäksi tunnit sisältävät toiminnallisia harjoituksia.

Tavoitteet

  • Edistää nuorten osallisuutta.
  • Lisätä tietoa alkoholista ja kannabiksesta.
  • Kannustaa nuoria mielipiteiden ilmaisemiseen.
  • Rohkaista pohtimaan alkoholiin ja kannabikseen liittyviä asenteita ja ilmiöitä.

Koulutetut nuoret ovat osallisia toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Koulutuksessa nuoret oppivat ryhmänohjaamis-, esiintymis- ja vaikuttamistaitoja. He saavat toimintaan osallistumisesta todistuksen.

Klaari kouluttaa lasten ja nuorten parissa toimivia aikuisia menetelmän kouluttajiksi, jotka voivat puolestaan kouluttaa nuoria vertaisvalistajiksi.