Navigatorns läropliktsteam

Navigatorns läropliktsteam

Navigatorns läropliktsteam består av studiehandledare, socialarbetare, hälsovårdare och läropliktshandledare.

Läropliktsteamets uppgift är att kontakta unga i ålder 15–17 år som saknar studieplats och är läropliktiga enligt lagen.

Skolorna och läroanstalterna skickar information om dessa ungdomar till läropliktsteamet, då den unga har avbrutit sina studier, inte har fått en studieplats eller inte har kunnat börja på sin nya studieplats.

Helsingfors stad övervakar och styr helsingforsarnas fullgörande av läroplikten.
Teamet diskuterar den ungas planer med den unga och föräldrarna, och kartlägger utifrån detta möjligheterna till fortsatta studier individuellt för varje ungdom.
Den unga får hjälp med att ansöka till fortsatta studier och vid behov med att uppsöka andra tjänster.

Läropliktsteamet finns på Navigatorn och hör till Helsingfors stads verksamhet.
Teamets tjänster är gratis och tjänsten finns på finska och svenska.
Man kan konsultera läropliktsteamet per e-post i frågor som gäller läroplikten.

KONTAKT OCH KONSULTATIONER

Primär kontaktkanal
oppivelvollisuus.ohjaamo@hel.fi

Läropliktshandledare

Anne Laine
anne.k.laine@hel.fi
tel. 040 678 1883/ 09 310 78080

Hanna Koponen
hanna.koponen@hel.fi
tel. 040 594 2312/ 09 310 31055

Hanna Haapala
hanna.haapala@hel.fi
tel. 040 482 4539/ 09 310 31023

Katri Erkkilä
katri.erkkila@hel.fi
tel. 040 168 0083/ 09 310 3765

Studiehandledare

Sanna Myöhänen
sanna.myohanen@hel.fi  
tel. 040 623 8230/ 09 310 38820 

Patricia Cederlöf (palvelu myös ruotsiksi)
patricia.cederlof@hel.fi 
tel. 040 775 3816/ 09 310 22018

Hälsovårdare

Maarit Makkonen
maarit.makkonen@hel.fi  
tel. 050 352 7850/ 09 310 46731 

Socialarbetare

Nelli Kähärä 
nelli.kahara@hel.fi 
tel. 040 686 1504/ 09 310 56222 

Ärligt talat