Ohjaamon oppivelvollisuustiimi

Ohjaamon oppivelvollisuustiimiin kuuluu opinto-ohjaajia, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja sekä oppivelvollisuusohjaajia.

Oppivelvollisuustiimin tehtävänä on ottaa yhteyttä 15–17-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa ja ovat lain mukaan oppivelvollisia. Koulut ja oppilaitokset ilmoittavat nuoren tiedot oppivelvollisuustiimille, kun opiskelu on keskeytynyt, nuori ei ole saanut opiskelupaikkaa tai päässyt aloittamaan uudessa opiskelupaikassa. Helsinkiläisten oppivelvollisuuden suorittamista valvoo ja ohjaa Helsingin kaupunki.

Tiimi keskustelee nuoren ja huoltajan kanssa nuoren suunnitelmista ja sen perusteella miettii jatko-opiskeluiden mahdollisuutta yksilöllisesti jokaisen nuoren kohdalla. Nuori saa apua sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen, että tarvittaessa muiden tuen palveluihin pääsemiseen. Oppivelvollisuustiimi löytyy Ohjaamosta ja se on Helsingin kaupungin toimintaa. Tiimin palvelut ovat maksuttomia ja palvelu on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä.

Oppivelvollisuustiimiä voi konsultoida sähköpostilla oppivelvollisuusasioihin liittyvissä kysymyksissä.

YHTEYDENOTOT JA KONSULTAATIOT

Ensisijainen yhteydenottokanava
oppivelvollisuus.ohjaamo@hel.fi

Oppivelvollisuusohjaajat

Anne Laine
anne.k.laine@hel.fi
p. 040 678 1883/ 09 310 78080

Hanna Koponen
hanna.koponen@hel.fi
p. 040 594 2312/ 09 310 31055

Hanna Haapala
hanna.haapala@hel.fi
040 482 4539/ 09 310 31023

Katri Erkkilä
katri.erkkila@hel.fi
p. 040 168 0083/ 09 310 37653

Opinto-ohjaajat

Sanna Myöhänen
sanna.myohanen@hel.fi  
p. 040 623 8230/ 09 310 38820 

Patricia Cederlöf (palvelu myös ruotsiksi)
patricia.cederlof@hel.fi 
p. 040 775 3816/ 09 310 22018 

Terveydenhoitaja

Maarit Makkonen
maarit.makkonen@hel.fi  
p. 050 352 7850/ 09 310 46731 

Sosiaalityöntekijä

Nelli Kähärä 
nelli.kahara@hel.fi 
p. 040 686 1504/ 09 310 56222