Navigatorn

I Navigatorn Helsingfors är ingen fråga för liten eller för stor, kom och prata om just det som du vill prata om.

Navigatorn Helsingfors är en rådgivnings- och vägledningsplats för ungdomar i åldern 15–29 år

Du kan komma till Navigatorn utan tidsbokning och diskutera frågor som är viktiga för dig. Hos Navigatorn får du information och stöd. I rådgivningen har vi alltid flera ledare på plats. Du kan också ringa, skicka e-post eller prata på Discord.

Navigatorn Helsingfors är en kostnadsfri tjänst för ungdomar i Helsingfors stad.

Du måste inte boka en tid i förväg. Du kan komma och kontakta Navigatorn när det passar dig. Vi finns till för alla ungdomar i Helsingfors!

Navigatorn ordnar också grupper och evenemang.

“Jag skulle aldrig ha trott att man på en dag och i en lucka kunde ge utlopp för så många av livets bekymmer och svårigheter.”

Navigatorns veckokalender

Du kan fråga vår rådgivning om vad som helst, utan tidsbokning. Vi ger råd, vägleder och hjälpa dig att reda ut dina ärenden.

I veckokalendern kan du se vilka sakkunniga som är på plats.

Klockan 12–16 i Kampen

Sakkunnig i arbetssökning
Sysselsättningstjänsternas myndighetsrådgivning, vägledning om arbetssökning och skapande av CV:n

Studiehandledare
Rådgivning om utbildningsalternativ och i frågor som berör karriärval.

Ledare inom Kurvi-verksamheten
Rådgivning i frågor som berör tillstånd för utlänningar och invandring

Servicerådgivare
Rådgivning om jobbsökning, att göra CV:n och jobbansökningar och sökning av lediga tjänster

Klockan 12–16 i Kampen

Sakkunnig i arbetssökning
Sysselsättningstjänsternas myndighetsrådgivning, vägledning om arbetssökning och skapande av CV:n

Socialarbete 
Vi kartlägger din livssituation och funderar på lösningar på frågor som kräver förändringar inom olika livsområden, såsom exempelvis boende, utkomst/ekonomi, hälsa och sociala förhållanden.

FPA
Personlig rådgivning och handledning om FPA:s förmåner

Speciallärare, Stadin AO, öppna studier
Kom och diskutera olika utbildningsalternativ och inlärningsrelaterade frågor med en speciallärare.

Servicerådgivare
Rådgivning om jobbsökning, att göra CV:n och jobbansökningar och sökning av lediga tjänster

Klockan 12–16 i Kampen

Sakkunnig i arbetssökning
Sysselsättningstjänsternas myndighetsrådgivning, vägledning om arbetssökning och skapande av CV:n

Studiehandledare
Rådgivning om utbildningsalternativ och i frågor som berör karriärval.

Yrkesvalspsykolog
Hjälper dig att reflektera över dina egna resurser, förmågor och intressen och att utforska alternativ för utbildning och din egen karriär.

Bostadskliniken 
Bistår vid bostadsansökningar och ger råd om ansökan om bostadsbidrag

KFUM:s vardags- och välbefinnanderådgivare
Servicerådgivare
Rådgivning om jobbsökning, att göra CV:n och jobbansökningar och sökning av lediga tjänster

Klockan 12–16 i Kampen

Sakkunnig i arbetssökning
Sysselsättningstjänsternas myndighetsrådgivning, vägledning om arbetssökning och skapande av CV:n

Socialarbete
Vi kartlägger din livssituation och funderar på lösningar på frågor som kräver förändringar inom olika livsområden, såsom exempelvis boende, utkomst/ekonomi, hälsa och sociala förhållanden.

Studiehandledare
Rådgivning om utbildningsalternativ och i frågor som berör karriärval.

Servicerådgivare
Rådgivning om jobbsökning, att göra CV:n och jobbansökningar och sökning av lediga tjänster

Uppsökande ungdomsarbetare
Hjälper till att hitta rätt tjänster och följer med vid olika förändringar i livet.

Ekonomi- och skuldrådgivare  
Samlar sig räkningarna? Är kontot ofta tomt? Bekymrar du dig för pengafrågor? Har du mycket skulder eller delbetalningar? Vi hjälper till med att reda ut och planera din ekonomi och dina pengafrågor.

Stadin AO, workshoppar för unga
Kom och bekanta dig med och diskutera om Stadin AO:s workshoppar för unga.

Ledare inom Kurvi-verksamheten
Rådgivning i frågor som berör tillstånd för utlänningar och invandring


klockan 12–16 i Östra centrum (Obs Östra centrum är stängd från 21 december 2023 till 10 januari 2024. Vi öppnar igen torsdag 11 januari 2024 klockan 12:00).

Sakkunnig i arbetssökning
Sysselsättningstjänsternas myndighetsrådgivning, vägledning om arbetssökning och skapande av CV:n

Förebyggande ekonomirådgivning, experter inom ekonomi- och skuldrådgivning och utsökning
Samlar sig räkningarna? Är kontot ofta tomt? Bekymrar du dig för pengafrågor? Har du mycket skulder eller delbetalningar? Vi hjälper till med att reda ut och planera din ekonomi och dina pengafrågor.)

Speciallärare, Stadin AO, öppna studier
Kom och diskutera olika utbildningsalternativ och inlärningsrelaterade frågor med en speciallärare.

 

Klockan 12–16 i Kampen

Sakkunnig i arbetssökning
Sysselsättningstjänsternas myndighetsrådgivning, vägledning om arbetssökning och skapande av CV:n

Boenderådgivare
Vi ger dig råd om hur du ansöker om en bostad och hur du kan hitta en nödbostad.

Studiehandledare
Rådgivning om utbildningsalternativ och i frågor som berör karriärval.

Servicerådgivare
Rådgivning om jobbsökning, att göra CV:n och jobbansökningar och sökning av lediga tjänster

Företagarcoach
Rådgivning och stöd kring de olika alternativen för företagande.

Ärligt talat