Teatteri

Jokainen ihminen on jo itsessään upea ja ainutlaatuinen taiteentekijä, me vain mahdollistamme hänen puhkeamisensa kukkaan

Teatteriryhmät

Teatteritoiminnan keskiössä ovat  teatteriryhmät, jotka ovat kestoltaan koko lukuvuoden mittaisia, niihin sitoudutaan koko vuodeksi ja niitä ohjaa teatteriohjaaja. Ryhmissä ei ole taitotasoja. Ryhmien tavoitteena on antaa teatterin kautta nuorelle itsetuntemusta ja itseluottamusta, kokemus yhteisöön ja ryhmään kuulumisesta sekä yhteistyön merkityksestä teatteriharjoitteiden ja -produktioiden kautta. Ryhmät valmistavat halutessaan esityksen. Teatteritoimintaa on 9–29 -vuotiaille nuorille.

Teatterikurssit

Teatterikurssit ovat muutaman päivän mittaisia päiväkursseja, joita järjestetään yleensä kesäisin. Kurssien aikana tutustutaan teatterin peruselementteihin kuten liike- ja puheilmaisuun, roolin ottamiseen, tunneilmaisuun ja improvisaatioon. Kurssin lopuksi pidetään yleensä esitys.

Teatteri- ja medialeiri

Teatteri- ja medialeiri on viikon kestävä leiri, jossa yövytään. Leirin aikana tehdään runsaasti teatteria ja mediaa. Tiivis yhdessäolo ja yhteinen tekeminen kannustavassa ilmapiirissä tarjoaavat merkittävän yhteisöllisyyden kokemuksen ja erityisen tilaisuuden nuorille ja ohjaajille oppia tuntemaan toisiaan paremmin. Leirejä järjestetään pääsääntöisesti kesällä.

Ketuiksi pukeutuneet kaksi nuorta tanssijaa esiintyy teatterin lavalla.

Työpajat

Työpajat ovat lyhyitä, tiiviitä taidelähtöisiä kokonaisuuksia, joita toteutetaan yksittäin tai muutaman työpajan sarjassa. Työpajojen tavoitteena voi olla ryhmädynamiikan havainnointi, työelämätaitojen tutkiminen tai arvojen pohtiminen.

Forum-teatteriesitykset

Forum-teatteriesityksiä tehdään ohjaajien toimesta tarpeen mukaan sekä nuorille että työntekijöille tai esimiehille heidän aiheistaan. Forum-teatteri on keskeinen soveltavan teatterin menetelmä, jossa esiintyjät ja yleisö käsittelevät yhdessä yhteisön ongelmia ja pohtivat erilaisia ratkaisuja.

Teatteriesitykset

Teatteriesitykset ovat näytelmiä, demoja, luomuksia, tuotoksia, produktioita ja taideteoksia, joita nuorten ryhmät ovat yhdessä ohjaajansa kanssa valmistaneet.

Narri-fest

Narri-fest on perinteeksi muodostunut keväinen teatteriviikonloppu, jonka aikana Narrin teatteriryhmien nuoret esittävät valmistelemiaan näytelmiä ja katsovat toisten ryhmien esityksiä. Narri-festiin ja kaikkiin Narrin näyttämön näytöksiin on yleisölle vapaa pääsy.

Teatteritilat

Teatteritilat ovat myös helsinkiläisten yhdistysten ja nuorten omaehtoisten ryhmien varattavissa harjoitus- ja esitystarkoitukseen tilapäisesti tai koko kaudeksi. Nuorten omaehtoisilla ryhmillä tarkoitetaan tässä nuorten itsensä kokoamaa ja hallinnoimaa ryhmää, joka voi saada tiloja ja resursseja käyttöönsä, mutta toimii pääsääntöisesti ilman teatteriohjaajaa.

Nuoret tanssivat teatterin näyttämöllä Sisäistä voimaa -teatteriesityksessä

Tapahtumat

Tapahtumat ovat nuorten itse järjestämiä tapahtumia, ryhmien esityksiä, iltamia tai nuorisopalvelujen järjestämiä tapahtumia kuten teatteriesityksiä tai festivaaleja. Tapahtumiin voidaan osallistua yhteistyökumppanina. Ne voivat myös olla muiden tahojen järjestämiä isoja tapahtumia kuten Taiteiden yö, jonne nuoret esiintyjät pääsevät mukaan esiintymään. Tapahtumien tavoitteena on pääsääntöisesti antaa nuorille esiintymis- ja työmahdollisuuksia ja sitä kautta arvostaa heidän tekemäänsä taidetta.

Kesätyöt

Kesätyössä teatteritoiminnan apuohjaajana nuori kesätyöntekijä saa jatkuvaa ohjausta, mutta voi myös halutessaan saada paljon vastuuta leirin tai ryhmän ohjaamisesta. Työtehtävät vaihtelevat vuosittain.

Sankarit-teatteri

Sankarit-teatteri on eri tavoin vammaisille tai tukea tarvitseville nuorille tarkoitettu teatteriryhmä Narrin teatteriryhmien joukossa.

Ajankohtaista

Ilmoittautuminen Narrin näyttämön teatteriryhmiin tapahtuu sähköisellä lomakkeella Harrastushaun kautta. Seuraavan kerran ilmoittautuminen on elokuussa 2023. Narrin ryhmät -sivuilla on suora linkki ilmoittautumiseen oman ryhmän kohdalla.

Narrin teatteriryhmät

Narrin näyttämöllä toimii 21 vakituista nuorten teatteriryhmää 9–29-vuotiaille nuorille. Ryhmistä 13 harjoittelee Narrin näyttämön tiloissa Sörnäisissä ja 8 Helsingin nuoriso- ja kulttuuritaloilla. Lisätietoja ryhmistä saat ”Narrin ryhmät” sivulta. 

Lisätietoja toiminnasta

Avainsanat