Sisustus

Sisustushankkeissa tehdään vastuullisia valintoja. Sisustushanke tarjoaa hyvän mahdollisuuden ympäristökasvatukseen, koska siinä joudutaan pohtimaan omaa suhdetta ympäristöön – niin sosiaaliseen kuin fyysiseenkin – ja tekemään valintoja materiaalien ja työmenetelmien suhteen. Näillä valinnoilla on aina ympäristövaikutuksia, koska käsitellään ainetta ja kaikki aine on alun perin lähtöisin luonnosta, jonne se myös aikanaan palautuu.

Kun valintoja pohditaan yhdessä nuorten kanssa ja tehdään yhteisiä päätöksiä, vahvistetaan nuorten ympäristötietoisuutta. Sisustushanke ei ole vain maalaamista ja kalustamista, vaan tilaa voidaan tutkia myös elämyksellisesti ja näin havaita erilaisten tilojen, värien ja materiaalien vaikutuksia meihin.

Läheinen suhde luontoon & tilaan

 • Millaisia tunteita tilat herättävät? Läheinen suhde luontoon
  Kierretään nuorisotalon tiloissa tunnustellen millaisia tunteita eri paikat herättävät. Missä oli mukavin olla? Onko jossain epämiellyttävää tai pelottavaa? Miksi?
 • Tilan viestejä
  Kuunnellaan tyhjää huonetta ja kokeillaan kaikua. Mennään kalustettuun tilaan ja tunnustellaan käsin miltä materiaalit tuntuvat ja mitä ne kertovat. Kuljetaan jonossa silmät peitettyinä kädet edellä kulkevan harteilla. Jonoa johdattaa ohjaaja silmät auki.  Yritetään löytää uusia perspektiivejä tilaan (sammakko- ja lintuperspektiivi).
 • Ajatusten ja ideoiden hautomista 
  Selaillaan sisutuslehtiä ja leikataan niistä ideoita omaan hankkeeseen. Pohditaan kenelle sisustetaan? Vain meille vai ehkä muillekin? Minkälaisille ihmisille nuorisotalo on sisustettu?
 • Millainen olisi minun unelmahuoneeni? 
  Mitä siellä olisi ja miltä siellä näyttäisi? Kootaan ryhmäläisten unelmista väri- ja materiaalikollaasit ja tehdään niistä näyttely. Ei arvostella töitä, mutta katsellaan niitä yhdessä. Kukin voi kertoa omasta työstää mitä haluaa – jos haluaa.
 • Paratiisi nutan nurkassa
  Tuodaan luonto sisään viherkasveina. Elävät kasvit elvyttävät ja puhdistavat ilmaa. Pidetään ideointipalaverit viherkasvien katveessa.

Tekoja ympäristön puolesta

 • Päätetään yhdessä, mitä ostetaan uutena ja mitä on järkevää hankkia käytettynä. 
  Tutustutaan Kierrätyskeskuksen nettisivuihin ja tehdään hankintaretki Kierrätyskeskukseen. Hankinnat voi tehdä Kosti-lapulla. 
 • Uusia huonekaluja hankittaessa mietitään kotimaisuuden, korjattavuuden, muunneltavuuden ja huonekalujen puhdistuksen merkitystä. 
  Paljonko näille asioille laitetaan painoarvoa?
 • Pihakalusteita hankittaessa tutustutaan sertifioidusta puusta valmistettuihin FSC – merkittyihin kalusteisiin. 
  Olisiko mahdollista hankkia sellaiset? Onko mahdollista hankkia kotimaiset kalusteet? 
 • Pohditaan mitkä nuorisotalon vanhoista huonekaluista, verhoista ja tyynyistä voisi tuunata.
 • Tutustutaan energiaa säästäviin valaistustapoihin ja valitaan niistä sopivin. Muistetaan myös luonnonvalo! 
 • Suunnitellaan sisutus sellaiseksi, että lämpö pääsee esteettä huonetilaan ja että huone on helppo siivota.
 • Keskustellaan olisiko järkevää hankkia lämpöä eristävät verhot.
 • Päätetään millaisia lajitteluastioita tilaan tarvitaan. Hankitaan ne ja tehdään lajitteluohjeet.
 • Selvitetään onko mahdollista saada ympäristömerkittyä vesiliukoista maalia, jos päätetään maalata seinät.
 • Suojataan lattiat maalauksen ajaksi paperilla. Joskus riittävät pelkät sanomalehdet. Muovi on usein turhaa. Kehitellään yhdessä keinoja, miten työvälineet voi puhdistaa ilman runsasta veden valuttelua.

Oivalluksia

 • Sisutuksessa käytetään monenlaisia materiaaleja, joten ympäristötiedon osalta olennaista on keskustella sitä, miten aine kiertää maapallolla. Tällaista keskustelua voi käydä työskentelyn lomassa tai vaikka loppuarvioinnin yhteydessä.
 • Pohditaan mistä sisustushankkeessa käyttämämme aineet ovat alun perin tulleet. 
  Mitä materiaaleja sohva sisältää ja mistä ne on saatu?
 • Mitä näille tavaroille tapahtuu, kun emme enää käytä niitä? 
  Voiko ne kierrättää, korjata, uusiokäyttää? Miten kauan näiden aineiden hajoamien alkutekijöihinsä kestää?
 • Käytimmekö paljon muovia? 
  Mistä muovi syntyy? Mitä muoveille tapahtuu, kun ne poistuvat käytöstämme? Katsotaan YouTubesta muoviaiheisia videoita, esim. hakusanoilla Great Pacific Garbage Patch, Water in our Environment, Trash disposal.

Avainsanat