Regler för användning av HUM-studior

Studionätverket HUM erbjuder avgiftsfria möjligheter att förverkliga sig själv och skapa musik. Respektera således våra regler när du besöker vår verksamhet!

Studioregler

 • En studio är en plats där man skapar ljud eller bild. Studion är således inte något ställe där man bara hänger. 
 • Man kan reservera en studio för bara en tid i taget. Undantag är särskilt överenskomna inspelningar av musikband då man bygger större uppsättningar med mikrofoner. En större uppsättning kan var monterad och lokalen reserverad i tre dagar. 
 • Bokningarna sköts alltid via varaamo.hel.fi 
 • Studion har två slags tider: 
  Ledd studioverksamhet innebär att det finns en handledare på plats som instruerar och hjälper med att använda studion, skapa musik och med allt annat. (Dessa tider är antecknade i kalendern med ”Studion ledig – handledare på plats“.) 
  Verksamhet på egen hand avser en studiotid då handledare inte finns tillgänglig till studion. Användning av dessa tider kräver att handledaren känner ungdomarna som använder studion och är säker på att apparaterna i studion kan användas utan övervakning. Det ska också ingås ett avtal med den unga om användning på egen hand. (Dessa tider antecknas i kalendern med ”ENDAST FÖR ANVÄNDNING PÅ EGEN HAND!” Förutsätter ett avtal om utbildning och användning av rummet.) 
 • Om det i kalendern finns ett tomt avsnitt utan text innebär det att studion inte kan bokas. 
 • Om man inte anländer på en bokad tid och förseningen inte meddelas en timme innan turen börjar, friställs tiden för studions gruppmedlemmar. 
 • Om man inte alls kommer på en bokad tid eller meddelar om saken, följer ett portförbud på en månad. 
 • Vid användning av studion ska man rädd om utrustningen. 
  Mikrofonerna och utrustningen i studion är dyra. Om till exempel ett mikrofonstativ faller, kan en dyrbar mikrofon gå sönder. Var således varsam när du använder studion.
 • En misstag är ett misstag och det är alltid bättre att rapportera skadan än att låta bli. 
 • Det görs alltid en brottsanmälan om såväl stöld av studions utrustning som avsiktlig åverkan på apparater! 
 • Personen som har bokat tiden ansvarar för lokalen. 
 • Helsingfors stads alla lokaler är rusmedelsfria, inklusive tobaksprodukter, snus, alkohol, och narkotika! Förbudet gäller också för studior. 
 • Studion ska lämnas i samma skick som när din tid började! 
  Om du hämtat något till studion, ska du ta det med dig när du går.
 • Det är tillåtet i studion att uppleva känslor och njuta av musik, ljud, bild och av att skapa konst! Välkommen! 
Ärligt talat