HUM Hertsi (Hertonäs)

Ljudstudion i Hertsi är en studio med låg tröskel, vilket innebär att du kan delta i verksamheten även om du skulle sakna tidigare erfarenhet av studioarbete. Det enda villkoret är att du är över 12 år och har ungdomstjänsternas medlemskort.

Verksamheten i studion bygger på att handledarna hjälper dig att komma igång samt handleder och guidar dig att bli bekant med musikvärldens hemligheter och med studioarbetet. Onni är ungdomsledare i studion i Hertsi.

Näkymä Hrtsin studiosta. Tietokone ja editointivälineet
Antti Kangas

Ungdomarna i studion erbjuds regelbundet erfarenhet av att uppträda i form av varierande samarbetsplatser.

Ungdomarna har uppträtt på till exempel Hertonäs Blockparty, vid olika showdowns och på evenemang i ungdomslokalerna. De har samtidigt även möjlighet att bekanta sig med spelningar, till exempel planering av ljud- och ljusteknik eller ur perspektivet för marknadsföring. Möjligheterna är obegränsade!

Det är meningen att ungdomarna ska kunna använda studiorna även på egen hand i takt med att de utvecklas och då ansvarar användaren själv för studion. Ett villkor för bokning av självständiga tider är att man deltar i introduktionen.

Ärligt talat