HUM Pikkis (Lillhoplax)

HUM Pikkis står till tjänst för ungdomarna i Helsingfors med god kvalitet. Många unga har kommit in i musikbranschen genom att ha Studio Pikkis som ett språngbräde.

Verksamheten i studion bygger på att handledarna hjälper dig att komma igång samt handleder och guidar dig att bli bekant med musikvärldens hemligheter och med studioarbetet.

Ärligt talat