Miljöverksamhet i ungdomstjänsterna

Miljöfostran i ungdomsarbetet är möjliggörande av aktiviteter, erfarenheter och reflektion för unga.

Målet med ungdomstjänsternas miljöverksamhet är att göra det möjligt för unga att agera självständigt för miljön på det sätt de vill. Vi stöder unga i deras uppväxt till miljömedborgare och ökar deras möjligheter att njuta av naturen.

Ungdomsarbetsenhetens miljöverksamhet har certifikatet Ekokompassen. Under 2021 strävar Ungdomstjänsterna att få certifiering för hela tjänsten, eftersom pilotprojektet var framgångsrikt. Ekokompassen styrs av Ungdomstjänsternas miljöpolitik och miljöprogram, som genomförs som miljöfostran på alla ungdomstjänsternas verksamhetsställen.

Läs mer:

Ekokompassi.fi

Du kan ta kontakt med miljöverksamhetens koordinator och fråga mer.

Kontaktuppgifter:
Annina Wallinsalo / Ani
annina.wallinsalo@hel.fi
tfn. (09) 310 78027

Ärligt talat