Ympäristökasvatus nuorisotyössä

Nuorisopalveluissa ympäristökasvatusta toteutetaan nuorisotyöllisesti

Meillä on käytössämme paljon toimipaikkoja, joissa nuoret pääsevät harrastamaan, osallistumaan ja järjestämään itseään kiinnostavaa toimintaa. Tämän lisäksi tuemme nuorten ryhmien ja järjestöjen toimintaa muun muassa antamalla tilojamme nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Arvomme noudattavat kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristöasiat ovat osa kaikkea toimintaamme niin pienissä kuin isommissakin asioissa.

Kokonaisvaltainen ympäristökasvatus muodostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Läheisestä suhteesta luontoon
    ”Kun minä olin pieni kävimme aina kesäisin mummon kanssa mustikassa.”
  2. Teoista ympäristön puolesta
    ”Haluan vaikuttaa omiin ja muiden hyvinvointiin…”
  3. Ympäristö-oivalluksista
    ”Jos otan lautaselleni vain sen verran mitä jaksan syödä, en omalta osaltani tuota hukkaa ja heitä turhaan roskiin asioita!”

Tavoitteena kunnioitus luontoa kohtaan

Ympäristökasvatusta tehdään nuorisotyön sisällä. Työssä tähdätään kestävämpään elämäntapaan ja ja samalla nuoren kasvun tukemiseen. Ympäristökasvatuksellisena tavoitteena on globaali luontoa kunnioittava asenne, joka kehittyy henkilökohtaisten ja merkityksellisten luontokokemusten, toiminnan ja tiedostamisen myötä.

Hyvän luontosuhteen lisäksi tarvitaan siis vielä tietoa luonnon prosesseista ja siitä, miten ihminen on niihin kytköksissä. Kun nuorisotyössä toiminnan kautta opitaan keinoja ja löydetään tapoja toimia ympäristön puolesta, voidaan puhua kokonaisvaltaisesta ympäristökasvatuksesta.