Verksamhetsformer

Verksamhet för gruppanpassning med betoning på äventyrsfostran

Vi genomför i huvudsak tillfällen för gruppanpassning för klasserna 7–9 och grupper av studeranden på andra stadiet i Helsingfors. Gruppen får bestå av högst 25 ungdomar. Mer information och anmälan: https://www.kultus.fi/sv

Utvidgad gruppanpassning: vid behov och om det finns möjlighet kan vi skräddarsy en helhet på 2–3 träffar genom att tillämpa riktad verksamhet för mindre grupper i enlighet med klassens utmaningar och behov. För mer information seikkailutalo@hel.fi

Riktad verksamhet för mindre grupper

Vi genomför verksamhet med betoning på äventyrsfostran där vi tillsammans med gruppen gemensamt planerar ett paket på tre träffar som uppfyller gruppens behov, och där ungdomarna i gruppen får vara delaktiga i planeringen. Gruppen får bestå av högst 12 personer.

Klubbverksamhet med betoning på äventyrsfostran

Under höst- och vårsäsongen ordnar vi verksamheten På äventyr i naturen!, som riktas mot ungdomar i åldern 12–18 år i Helsingfors. I klubben gör vi aktiviteter med betoning på äventyrsfostran enligt ungdomarnas önskemål, och ungdomarna deltar aktivt i planeringen och innehållet i klubbens verksamhet. Mer information och anmälan (på finska): https://urly.fi/3og3

Läger, utflykter och vandringar

Vi ordnar även vandringar, utflykter och läger, t.ex. på Bengtsår lägerö, framför allt under skolloven. För mer information seikkailutalo@hel.fi

Nyckelord

Ärligt talat