Seikkailutalon toimintamuodot

Seikkailukasvatukselliset ryhmäytykset

Teemme ryhmäytyksiä pääsääntöisesti helsinkiläisille yläkoululuokille, sekä toisen asteen opiskelijaryhmille. Ryhmän maksimikoko on 25 nuorta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.kultus.fi/

Laajennettu ryhmäytys: tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan voimme räätälöidä 2-3 kerran kokonaisuuden luokan haasteiden ja tarpeiden mukaan kohdennetun pienryhmätoimintaa soveltaen. Lisätietoja seikkailutalo@hel.fi

Kohdennettu pienryhmätoiminta

Toteutamme seikkailukasvatuksellista pienryhmätoimintaa, jossa suunnittelemme ryhmän kanssa yhteisesti kolmen kerran tapaamispaketin, ryhmän tarpeiden mukaan, osallistaen ryhmän nuoria mukaan suunnitteluun. Ryhmän maksimikoko 12 henkilöä.

Seikkailukasvatuksellinen kerhotoiminta

Järjestämme syys- ja kevätkaudella Seikkaillen luontoon! – toimintaan, jossa kohderyhmänä ovat helsinkiläiset 12-18 -vuotiaat nuoret. Kerhossa toteutetaan nuorten toiveiden mukaisia seikkailukasvatuksellisia aktiviteetteja ja nuoret osallistuvat aktiivisesti kerhon toiminnan suunnitteluun ja sisältöön. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.harrastushaku.fi/view/16886

Leirit, retket ja vaellukset

Järjestämme myös vaellus-, retki- ja leiritoimintaa, esim. Bengtsårin leirisaarella pääsääntöisesti koulujen loma-aikoina. Lisätietoa seikkailutalo@hel.fi

Avainsanat