Avgiftsfria hobbyer för elever i årskurs 3–9!

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuder ett stort antal olika hobbyer i Helsingforsskolor och deras omgivningar. Bekanta dig med avgiftsfria hobbyer efter skoldagen på skolornas hemsidor. Du kan också delta i hobbyer på andra skolor än din egen skola. Välkommen och ta med en kompis!

Vilka hobbyer kan jag delta i?

Hobbyerna har valts ut utifrån önskemål från barn och unga i Helsingfors. I varje skola i Helsingfors erbjuds hobbyer inom tre områden att välja mellan: idrott, kultur och digital verksamhet eller någon annan hobby.

För närvarande kan du välja bland drygt 30 olika avgiftsfria hobbyer. Skulle du vara intresserad av till exempel parkour, fotboll, basket, gym, cirkus, dans, teater, bildkonst, film, animation, matlagning, historia, kodning, speldesign eller en djurhobby? Hitta en ny hobby och kom gärna med!

Avgiftsfri hobbyverksamhet för läsåret 2023-2024 fortsätter måndagen den 4 september 2023. Hobbyverksamheten fortsätter efter jullovet från och med den 15 januari 2024.

Hur kommer jag med?

  1. Hitta din skola i listan nedan och klicka på länken till skolans hemsida.
  2. På hemsidan kan du läsa vad din skola har att erbjuda (Klubbar och hobbyer i vår skola). Hobbyer är i första hand avsedda för skolans egna elever. Du kan också välja en hobby som ordnas på en annan skola.
  3. Anmäl dig direkt till hobbygruppernas verksamhetsarrangör. För högstadiegrupper krävs ingen förhandsanmälan.

Elever i årskurserna 3–9 kan anmäla sig till hobbyverksamhet i Helsingfors:

Vem uppfann Finlandsmodellen för hobbyverksamhet?

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är en nationell verksamhetsmodell som finansieras av undervisnings- och kulturministeriets och Helsingfors staden. Målet är att göra det möjligt för barn och unga att ha en angenäm och avgiftsfri hobby i samband med skoldagen för att öka deras välbefinnande genom hobbyverksamhet. Modellen startade 2021 och omfattar nu circa 250 kommuner runt om i Finland.

I Helsingfors har den avgiftsfria hobbyverksamheten efter skoldagen blivit en permanent verksamhetsmodell. Hobbyer enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuds i alla grundskolor i Helsingfors samt de flesta privata skolor, statliga skolor och avtalsskolor.

Helsingfors stad har åtagit sig att förbättra möjligheterna till hobbyverksamhet för barn och unga enligt följande principer:

· Förebyggande av marginalisering

· Minskad ojämlikhet

· Ökat välbefinnande

· Empatikunskaper

· Kreativitet och kritiskt tänkande

· Stöd för att motionera

· Minskad ensamhet, stöd för kompisrelationer

· Stöd till familjer

· Utökande av kunskaper, erfarenheter av framgång samt stärkande av barns och ungdomars identitet

Ärligt talat