Kontaktuppgifter: Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

I Helsingfors samordnas verksamheten enligt Finlandsmodellen av kultur- och fritidssektorn i samarbete med fostrans- och utbildningssektorn.

Fråga mer:

Irma Sippola
Projektchef Helsingfors stad, kultur och fritid
tfn 041 512 1795
irma.sippola@hel.fi

Projektkoordinatorer, områden och hobbytyper (Helsingfors stad, fostran och utbildning)

Susan Demirtas
Öst, sydöst, nord, idrottshobbyer
tfn 040 682 6599
susan.demirtas@hel.fi

Pinja Rosenberg
Södra, nordöstra, mellersta, kultur- och konsthobbyer
tfn 040 682 6870
pinja.rosenberg@hel.fi

Hanna-Maija Rämä
Västra, svenskspråkiga skolor, digitala och övriga hobbyer
tfn 040 835 8200
hanna-maija.rama@hel.fi

Ärligt talat