Luotsi – sysselsättning och verksamhet

Luotsi erbjuder mångsidig sysselsättning och verksamhet, stöd till olika livssituationer, nya upplevelser, sällskap i samma ålder samt vid behov hjälp av en bekant handledare.

Luotsi är avsedd för unga Helsingforsbor i högstadieåldern (12–15 år), som behöver individuellt stöd i sin livssituation, men som inte har behov av barnskydd eller vård. Det är frivilligt att delta i verksamheten.

  • I Luotsi utarbetar du tillsammans med handledaren och vårdnadshavaren en lämplig plan för verksamheten, stödbehovet och dina egna målsättningar.
  • Handledarna på Luotsi kontaktar dina vårdnadshavare. Med dem kan du diskutera om saker gällande ditt liv och Luotsi.
  • Handledarna på Luotsi samarbetar med personalen på elevvården och lärarna då det gäller ärenden som hör ihop med skolgången.
  • Det är frivilligt att delta i Luotsis verksamhet.

Luotsis verksamhet består av inriktat ungdomsarbete som arrangeras av Helsingfors stad. Syftet med Luotsis verksamhet är att göra mer där det finns ett större behov och med dem som behöver oss mera. I Luotsi agerar man enligt utgångspunkterna i ungdomsarbetet. Detta betyder bland annat att arbetet koncentreras på den ungas fritid, hens sociala förstärkning samt aktivitet i ungdomsgrupper och i hobbyer.

Målet är att

  1. öka färdigheterna, möjligheterna och funktionsförmågan hos den unga i olika miljöer och grupper
  2. erbjuda den unga positiva upplevelser
  3. hitta lämplig och rolig sysselsättning samt hobbyer för fritiden
  4. erbjuda vårdnadshavarna och ungdomarna gemensam verksamhet samt servicehandledning
  5. erbjuda stöd för behov gällande skolgång eller övrig livssituation.

Intresserad?

Ansökningsblanketten till Luotsi kan fyllas i av den ungas vårdnadshavare eller någon vuxen som arbetar med den unga. Efter detta kontaktar man den unga och hens familj samt kommer överens om ett gemensamt startmöte. Man skapar ett nätverk som följer den ungas ärenden. I nätverket kommer man överens om de individuella målsättningarna för den ungas Luotsi-verksamhet.

Ärligt talat