Östra luotsi

Luotsi erbjuder mångsidig sysselsättning och verksamhet, stöd i olika livssituationer, nya upplevelser, sällskap i samma ålder samt vid behov hjälp av en bekant ledare. Östra Luotsi har verksamhet i det östra och sydöstra Helsingforsområdet. Verksamheten riktar sig till unga i högstadieåldern (12–15 år).

I Luotsi utarbetar du tillsammans med handledaren och vårdnadshavaren en lämplig plan för verksamheten, stödbehovet och dina egna målsättningar. Handledarna i Luotsi kontaktar dina vårdnadshavare. Med dem kan du diskutera om saker gällande ditt liv och Luotsi.

Handledarna i Luotsi samarbetar med personalen på elevvården och lärarna då det gäller ärenden som hör ihop med skolgången. Deltagandet i Luotsis verksamhet är frivilligt, men kräver att man förbinder sig.

Luotsis mål är att

  • öka färdigheterna, möjligheterna och funktionsförmågan hos den unga i olika miljöer och grupper
  • erbjuda den unga positiva upplevelser
  • hitta lämplig och rolig sysselsättning samt hobbyer för fritiden
  • erbjuda vårdnadshavarna och ungdomarna gemensam verksamhet samt servicehandledning
  • erbjuda stöd för behov gällande skolgång eller övrig livssituation.

Intresserad?

Ansökningsblanketten till Luotsi kan fyllas i av den ungas vårdnadshavare eller någon vuxen som arbetar med den unga. Efter detta kontaktar man den unga och hens familj samt kommer överens om ett gemensamt startmöte. Man skapar ett nätverk som följer den ungas ärenden, där man kommer överens om de individuella målsättningarna för den ungas lotsverksamhet.

Kontaktuppgifter till ledarna i östra Luotsi

Päivi Rautio
Östra luotsi ungdomslärare
paivi.rautio@hel.fi
tfn. 050 559 1786

Henna Ojalehto
Östra luotsi ungdomslärare
henna.ojalehto@hel.fi
tfn. 040 486 4566

Kalle Kallio
Östra luotsi sosialrådgivare
kalle.kallio@hel.fi
tfn. 050 380 9636

Jatta Pulli
Östra luotsi sosialrådgivare
jatta.pulli@hel.fi
tfn. 041 5121773

Itäluotsi/ Spinnu (tukea kotoutumiseen)

Helena Rautavuori
Spinnu / Östra luotsi ungdomslärare
helena.rautavuori@hel.fi
tfn. 040 3347 294

Aleksandr Zinovkin
Spinnu / Östra luotsi ungdomslärare
aleksandr.zinovkin@hel.fi
tfn. 050 5591 723

Östra luotsi/ Skanssi (käytöksellään oireilevat nuoret)

Matti Kykyri
Skanssi / Östra luotsi ungdomslärare
matti.kykyri@hel.fi
tfn. 041 5121 720

Verkställande direktör (Östra centrum ungdomsarbete)

Jaakko Rautavaara
jaakko.rautavaara@hel.fi
tfn. 040 578 3041

Ärligt talat