Uppsökande ungdomsarbetare i Helsingfors

Helsingfors stads uppsökande ungdomsarbete rör sig dagligen till fots i parker, köpcenter, järnvägsstationen och andra platser som är populära bland ungdomar. De uppsökande ungdomsarbetarna i Helsingfors rör sig året runt även på olika evenemang.

Uppsökande ungdomsarbetet är anonymt, frivilligt och avgiftsfritt. Dess syfte är att med hjälp av ungdomsarbetet göra Helsingfors till en tryggare plats för ungdomar.

Uppsökande ungdomsarbete:

Barre tfn. 040 589 1208

Keba tfn. 040 965 7586

Janina tfn. 040 543 0502

Omar tfn.040 653 5238

Satu tfn. 040 548 6841

Robert tfn: 040 540 8742

Maow tfn: 040 627 9548

Tommo tfn: 040 681 6803

Timo (verkställande direktör) tfn. 040 650 0786

Kontaktuppgifter

Högbergsgatan 43 D
00130 Helsingfors
PL 13455, 00099 Helsingfors stad

Studenter som söker praktik:

I de uppsökande ungdomsarbete är det möjligt att slutföra praktik senare i år. Kontakta oss och fråga mer.

Ärligt talat