Är du orolig över din egen våldsamhet?

Våld i nära relationer sårar och påverkar negativt även den som utövar våld. Till exempel smärtsamma problem, såsom svårigheter med känslohantering eller tidigare erfarenheter av kränkande behandling kan ligga i bakgrunden för våldsamt beteende. Det finns ändå aldrig någon orsak som berättigar till att utöva våld, utan våld är alltid fel.

Det finns alltid alternativ för våldsamt beteende

Det lönar sig att söka stöd av en utomstående för att hantera saken, om det är svårt att behärska de egna känslorna eller det egna våldsamma beteendet bekymrar. Tillsammans med en expert kan man fundera på hurdana situationer eller känslor som utlöser det våldsamma beteendet och hur man i dessa situationer kunde agera annorlunda.

Enbart det att man är rädd för att vara våldsam är en tillräcklig orsak för att söka hjälp.

Eftersom det ibland kan vara svårt att studera det egna beteendet, lönar det sig att förhålla sig allvarligt mot de närståendes eller övriga människors oro eller rädsla. Det är särskilt viktigt att så snabbt som möjligt söka hjälp om det finns ett barn i familjen eller situationerna.

Man kan skämmas över det egna beteendet eller så kan det orsaka kraftiga skuldkänslor. Trots de svåra känslorna är det viktigt att diskutera om det våldsamma beteendet. Att diskutera saken och förstå det egna beteendet förbättrar ofta måendet och hjälper till med att skapa en tryggare framtid. Sökandet av hjälp är ett tecken på mod för att bemöta svåra saker.

Om de egna känslorna och beteendet bekymrar eller om man utövar eller är rädd för att man utövar våld, kan saken lyftas fram hos olika anställda inom social- och hälsovården, så som en skol- eller studiepsykolog, hälsovårdare eller en bekant ungdoms- eller socialarbetare.

Ärligt talat