Kom med i Narri!

Självuttryck och välmående! Narri erbjuder en utvecklande och fängslande teaterhobby för personer i åldern 9–29 år. Du behöver inte tidigare erfarenhet av att göra teater för att delta.

Narris teaterverksamhet

Teaterverksamheten inkluderar ungdomsteatergrupper, läger, kurser, verkstäder, föreställningar, evenemang, forumteater och scenen Narrin näyttämö.

På Narri finns 25 ordinarie ungdomsteatergrupper för personer i åldern 9–29 år. Av grupperna övar 13 på Narris scen i Sörnäs och 12 i Helsingfors ungdomsgårdar och kulturhus.

Teaterverksamhetens egen webbplats

Narris grupper

Narris kärnverksamhet är teatergrupper för unga. Att delta i Narris teaterverksamhet kostar 50 € / år. Grupperna varar hela läsåret från september till slutet av maj, du kan gärna komma med och prova några gånger för att se om du råkar bli inspirerad!

I teatergruppen tränar vi tillsammans t.ex. rörelse-, tal- och känslouttryck, improvisation och rollövningar. Under vårsäsongen förbereder de flesta grupperna ett eget uppträdande utgående från deras egna önskemål och idéer.
Bekanta dig med Narris grupper

Sommarverksamhet

Narri ordnar teater- och medialäger samt teaterkurser på sommaren. Under de veckolånga lägren övernattar vi och gör nära samarbete kring teater och media. Under teaterkursen övar vi teater några timmar per dag och i slutet av veckan ordnar vi ett uppträdande.

Lokalbokning

Lokaler i Narris scen kan bokas i första hand av helsingforsiska ungdomsgrupper och föreningar för träning, uppträdanden, inspelning och seminarier kring scenkonst.
Lokalbokning

Det som är fint med vår teaterverksamhet är dess förtrollande stämning: till den hör en uppmuntrande grupp, gemensamt skapande och självuttryck medan professionella handledare är närvarande.

Kom med!

Besöksadress
Sörnäs strandväg 31 A, 3. vån.
00500 Helsingfors
Postadress
PB 50401, 00500 00099 Helsingfors stad

Instruktörer

  • Laura Mboup,
    laura.mboup@hel.fi
    050 5591 758
  • Samuli Mäkisalo,
    samuli.makisalo@hel.fi
    040 1246 548

Ett centralt mål med Narris scen är att stärka ungdomars självuttrycksförmåga och välbefinnande genom teaterpedagogiska metoder.

Teatergrupperna, lägren och kurserna erbjuder i bästa fall en oförglömlig upplevelse av att tillhöra en grupp och kraften av att arbeta tillsammans.

Vår utgångspunkt är att varje ung är värdefull och intressant som hen är. På grund av denna unikhet är teater gjord av unga betydelsefull.

Ta modigt kontakt med oss och fråga mer!

laura mboup@hel.fi
samuli.makisalo@hel.fi

Öppettider

Du kan bäst få Narri instruktörer på vardagar från 9:00 till 16:00.

 

 

Kommande evenemang och hobbyer

Inga kommande evenemang och hobbyer

Ärligt talat