Vanhemmille

Miten puhua päihteistä nuoren kanssa

Nuorta suojaa hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa. Vaikka nuori ei itse aloittaisi päihteistä puhumista, on vanhemman hyvä viestittää, että tämäkään aihe ei ole tabu vaan kaikesta voi puhua. Nuoret eivät yleensä odota, että vanhemmat olisivat tietopankkeja päihdeasioissa, vaan luotettavaa tietoa voi etsiä netistä vaikka yhdessä. Hyvän keskustelun yhteydessä voi puhua myös läpi perheen säännöt. 

Vinkkejä puheeksi ottamiseen:

 • Ei ole ainoaa oikeaa tapaa keskustella päihteistä. Valitse tapa, joka tuntuu mukavimmalta. 
 • Kuuntele, mitä ajatuksia lapsellasi on. Mitä enemmän kuuntelet, sitä paremmin ymmärrät. 
 • Mitä mieltä nuori on päihteistä ja päihteidenkäytöstä (vaikka ei olisi käyttänyt)? 
 • Puhu myös ryhmäpaineen vaikutuksista nuoren kanssa 
 • Kerro nuorelle, että on täysin ok, ettei käytä päihteitä. 

Mitkä asiat suojaavat nuorta päihteiden käytöltä

 • Läheiset perhe- ja ystävyyssuhteet
 • Vanhempien kiinnostus nuoren elämää kohtaan
 • Lähiyhteisön ja aikuisten vastuullinen suhtautuminen päihteiden käyttöön
 • Turvallinen kasvuympäristö – yhteisöihin kuuluminen ja hyväksytyksi tulemisen tunne
 • Hyvä itsetunto ja onnistumisen kokemukset
 • Hyvät sosiaaliset taidot sekä kyky ratkaista ristiriitoja

Kouluterveyskysely

Joka toinen vuosi toteutettava THL:n valtakunnallinen Kouluterveyskysely antaa tietoa nuorten hyvinvoinnista, päihdeasenteista ja päihteiden käytöstä.

Viimeisimmän, vuonna 2019 tehdyn, kyselyn mukaan noin 64 prosenttia yläkoululaisista, kolmannes lukiolaisista ja 30 prosenttia helsinkiläisistä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on raittiita. Kuitenkin noin neljännes lukiolaisista ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, sekä joka noin kymmenes yläkoululaisista juovat alkoholia humalahakuisesti vähintään kerran kuussa.

Yläkoululaisista kannabista on kokeillut 15%, lukiolaisista joka neljäs ja ammatillisella puolella opiskelevista joka kolmas. Yhä useampi helsinkiläisnuori suhtautuu hyväksyvästi ikäistensä kannabiksen polttamiseen verrattuna vuoteen 2017.

Mistä apua nuorelle ja omaan jaksamiseen

Nuorisoasema tarjoaa palveluja päihteillä, pelaamisella tai lievillä mielenterveysongelmilla oireileville 13-23 –vuotiaille nuorille.
Neuvonta ma–pe klo 8.30–16 p. 040 688 3377.

Helsingin kaupungin perheen tuki –sivusto ja yhteystiedot:
https://www.hel.fi/sote/perheentuki-fi

Suomen punaisen ristin Nuorten turvatalosta p. 09 622 4322 voi kysyä mistä tahansa nuoruuteen tai vanhemmuuteen liittyvästä asiasta, arjen jokapäiväisistä tilanteista elämän kriiseihin. Työntekijät tukevat nuorta ja hänen perhettään keskustelun keinoin ja auttavat etsimään ratkaisuja yhdessä.